Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9202]

(158)Rij1-003
3
Israels
Hanna
Chana d.v. Yeshayahuh
Mullem
Hartog Marcus (Mullem)
circa 1767
Rotterdam
30-11-1805
9 Kislev 5566
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
1-12-1805//10 Kislev 5566
Er is geen Nederlandse tekst
פ"ט
 האשה החשובה והיקרה
 בחייה היתה לבעלה עטרה
 טעמה כי טוב סחרה
פנה הוד זיוה והדרה
 צנועה היתה בדבורה
 הקבר לא יכבה אורה
מעשיה היו בנעימה
כל כבודה בת מלך פנימה
 היא עלתה נפשה למרומה
 ה"ה האשה חנה בת ישעי'
 אשת הירץ ב"ר גרשון מילם
נפטרת והלכה לעולמה
מש"ק ונקברת למחרתו
יום א' יוד כסליו תקס"ו לפ"ק
Hier is geborgen
De belangrijke en dierbare vrouw
In haar leven was zij voor haar man een kroon
Haar goede smaak is haar waarde*
Verdwenen is de praal van haar aanschijn en haar pracht***
Bescheiden was ze in haar spreken
Het graf zal haar licht niet doen doven
Haar daden waren aangenaam
De eer van een koningsdochter is in haar innerlijke waarde**
Zij steeg op, [met] haar ziel Hemelwaards,
Deze is de vrouwe mevrouw Channa dochter van Yesayahu
De echtgenote van Hertz zoon van de heer Gershon Mullem
Zij overleed en ging naar haar Eeuwigheid
Op de uitgang van de Heilige Shabath en zij werd begraven de volgende dag zondag de 10e Kislev 5566
* Naar Spreuken (Misjlee)  31:18-ook onderdeel van de vrijdagavondzang
Esjet Chail.
 ** Ps. 45: 14 De regel "de eer van een koningsdochter is in haar innerlijke waarde" is gebaseerd op Psalm 45:14. De oorspronkelijke betekenis aldaar is "de entree van een koningsdochter gaat gepaard met al haar kostbaarheden" (In het Hebreeuws "kevoeda"). Vanwege de identieke schrijfwijze van "kevoeda" en "kevoda" (haar eer of roem ) kreeg deze term door de eeuwen heen, passend in de religieuze traditie, een geheel andere en eigen betekenis, nl.:- "De eer van de koningsdochter is in haar innerlijke waarde"- doelend op het begrip van bescheidenheid en kuisheid als karaktereigenschap. Het is in deze betekenis dat deze term op de grafsteen is gebezigd.
***Dit stuk tekst is voor een groot deel gebaseerd op de verklaring van Beresjit 28, 10 - de eerste zin van parasjat Vajetse, door Rasji e.a.
בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם  פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה
De voorgestelde verttaling is: 'verdwenen is de praal van haar aanschijn en haar pracht'

De Hebreeuwse tekst is zo goed als geheel (regel 1 t/m 7) op rijm.
Bij de naam van haar vader is de laatste letter hee vervangen door een aanhalingsteken (ter vermijding van het profaan gebruik van Gods naam door de laatste 2 letters-yoed-hee).

Hanna Israel was gehuwd in het jaar 1786 te Rotterdam met Hartog Marcus. Deze Hartog Marcus neemt in 1811 te Rotterdam tot familienaam Mullem aan voor zichzelf en voor zijn zonen Gerrit oud 24 1/2 jaar en Meijer 22 1/2 jaar.

De weduwnaar Hartog Muhlheim is op de leeftijd van 88 jaar overleden 
Hij was geboren te  Muhlheim aan de Roer, als zn. van  Gerrit Marcus en Sara Davids 
overleden te  Rotterdam  op  02-03-1845  
akte nr. 609  Bron  Rotterdam 1845 a154v 

2012/05/10
bnnch