Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9204]

(158)Rij1-005
2
Joseph
Benjamin
Wolf z.v. Joseef
Marianne Hartog
Yosef Shileshka & N.N.
circa 1739
14-07-1808
20 Tamoez 5568(zie opmerking)
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
15-7-1808//20 Tamoez 5568
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
 איש מנכבדי ויקירי
קהלתינו אחד מן
המשגיחים דבית
המדרש דקהלתינו אשר
כל ימיו הלך בדרכי ה'
ותורתו ומצותיו ותמיד
נהנה מיגיע כפיו לפרנס
אשתו ובניו ה"ה האלוף
הקצין פו"מ כהר"ר וואלף
בן המנוח מוהר"ר יוסף
שילשקא זצ"ל נפטר בשם
 טוב בליל ויו ונקבר למחרתו
בכבוד ביום ויו עשרים
 יום לחדש תמוז שנת תקס"ח לפ"ק
Hier rust
Een man uit de ge'eerden en aanzienlijken van onze gemeente,
een van de opzichters van het studiehuis van onze gemeente
die al zijn dagen ging op de wegen van God en Zijn Thora en zijn geboden En altijd genoot van het werk zijner handen om zijn vrouw en zonen te onderhouden.
Deze is de leidsman en aanvoerder Bestuurder en leider
De ge'eerde heer de heer Wolf zoon van wijlen
Onze rabbi en leraar Yosef Shileshka
Het aandenken aan een rechtvaardige zij tot zegen
Hij overleed in goede naam op de vooravond van vrijdag en hij werd begraven op de volgende dag met ere op vrijdag 20 Tamoez in het jaar 5568
De veronderstelling is, dat hij op 14-7-1808 (donderdagavond) na zonsondergang overleed, toen het reeds 20 Tamoez 5568 was, de vrijdag volgend daarop. Volgens de Joodse dagtelling werd hij dan dus op de dag van overlijden begraven.
Overledene        Benjamin Joseph
 
Plaats     Rotterdam
Datum begraven     15-07-1808
 
 
Bron     DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder
  

Bruidegom        Benjamin Joseph  , jongeman      , wonend:  Rotterdam
Bruid     Mariaana Hartop , jongedochter , wonend: Amsterdam
 
Plaats     Rotterdam
Datum trouwen     15-12-1767 (Van Amsterdam)
Datum ondertrouw     19-10-1767
 
Opmerkingen     Jooden.
 
Bron     DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 037

Ondertrouw te Amsterdam in 1767 ( DTB 743-274) gehuwd te Rotterdam 15-12-1767 Benjamin Joseph &  Marianne Hartog .Zij is de dochter van Hartog Jacob, die bij de Hoogduitsche Synagoge te Amsterdam de functie van koster vervulde.

Het gezin woonde in 1808 aan de Schiedamschedijk alwaar Benjamin op 70 jarige leeftijd  overleed

Zijn schoonvader Hartog Jacob heette op zijn joods Hirsch ben
Akiba Ber, en zijn weduwe overleed in Amsterdam op 15 Mei 1814 en werd op 17 Mei op Muiderberg begraven.


2015/10/25
nahum_a