Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9205]

(158)Rij1-006
5
Praag v.(Levie)
Emanuel Menke Juda
Menachem z.v. Juda segal
Anna Naatje Simon
Juda Emanuel v.Praag Levie & Grietje Abraham Levie
17-02-1757
27 Shevath 5517
Amsterdam
10-08-1808(zie opmerking)
17 Av 5568(zie opmerking)
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
11-08-1808//18 Av 5568
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
איש ישר הלך בתמים
מעשו היו באמונה שלמים
ה"ה כמ"ר מנחם מענקי
ב"ר יודא סגל ז"ל נפטר
והלך לעולמו ביום ד
בערב ונקבר ביום ה
ח"י מנחם
שנת תקס"ד לפ"ק
ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי עפ"י התאריך העברי במצבה הוא 25-7-1804 על המצבה כתוב בברור שהוא נפטר בשנת תקס"ד יתכן שזו טעות של החרט וצריך היה להיות כתוב שנת תקס"ח ואז זה מתאים לתאריך הפטירה הלועזי כפי שהוא כתוב במרשם התושבים

בשורה השניה במילה הראשונה חסרה האות יוד
Hier rust
 Een rechtschapen man die een ingetogen weg volgde
Zijn daden waren gelovenstrouw volmaakt
De geachte heer de heer Menachem Menke
Zoon van de heer Yehudah Segal* Zijn herinnering zij tot zegen
Hij overleed en ging naar zijn Eeuwige Wereld
Op woensdag in de avond
en hij werd begraven op Donderdag 18 Menachem
Van het jaar 5564

T .N. Ts. B. H.
De niet-Joodse overlijdensdatum afgeleid van het jaar op de steen zou zijn geweest 25-7-1804.Deze datum is echter onjuist volgens de documentatie en een gevolg van het verkeerde aangeven van het jaar van overlijden.

In de tweede regel mist een yoed in het eerste woord:-dit verandert de betekenis van enkelvoud (zijn daad) in meervoud(zijn daden).

Gezinspagina uit de Ashkenazische database van Amsterdam bij Akevoth:-
Emanuel Menke Juda v.Praag Levieþý
Born ý17 Feb 1757 Amsterdam, 'Circumcisions and Births in Amsterdam 1697-1811, by Jits v.Straten':
on 4 Adar 5517 [24 Feb 1757] - circumcision of Menke ben Juda Segal-Preger.ý. Son of Juda Emanuel v.Praag Levie and Grietje Abraham Levieþ

Married ý1789 Amsterdam, dtb 757/523; witn.groom: m.Grietje Abraham; witn.bride: uncle Michiel Andries Levie. to:

ý
þAnna Naatje Simon

Anna Naatje Simonþý
Born ý1764 Rotterdam, died ý1 Nov 1812 Rotterdam, Johanna Simons, 50 yrs.old, wife of Wolf Juda Madrits.ý, 47 or 48 years, ý1st marriage to: Emanuel Menke Juda v.Praag Levie, ý2nd marriage to: Wolf Juda Mesrits

Children:
1) ý
þJuda Emanuel v.Praag

Juda Emanuel v.Praagþý
Born ý± 1786 Amsterdamý
2) ý
þAbraham Emanuel v.Praag

Abraham Emanuel v.Praagþý
Born ýAug 1793 Amsterdam, 'Circumcisions and Births in Amsterdam 1697-1811, by Jits v.Straten':
on 1 Elul 5553 - circumcision of Abraham ben Menke Levieý


In het jaar 1789 treedt Emanuel Juda van Praag te Amsterdam in het huwelijk met Anna Naatje Simon . (DTB  757-523.) Volgens deze akte zou Emanuel Juda geboren zijn in het jaar 1755 hetgeen foutief is * en Anna Simon in het jaar 1764 .

* Volgens het besnijdenis register evenwel is hij besneden te Amsterdam op 24 februari 1757 en geboren aldaar op 17februari 1757.

In 1808 woont het gezin te Rotterdam op de Schiedamschedijk, alwaar Emanuel Juda van Praag op 53 jarige leeftijd overlijdt.

Deze leeftijd is eveneens foutief volgens de geboorte-en besnijdenisgegevens te Amsterdam en was volgens deze bron 51 jaar.

Het overlijden van Emanuel Juda van Praag staat in het register van aangegeven sterfgevallen te Rotterdam ingeschreven op 11 augustus 1808 terwijl op de steen staat gebeiteld dat deze persoon op 25 juli 1804 is overleden, hetgeen foutief is. 

De dagelijkse bezigheden van Emanuel Juda van Praag waren handel in vrouwen- en mannenkleding.

2012/05/10
bnnch