Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9206]

(158)Rij1-007
3
Mozes
Nathan
Nathan z.v. Moshe
Antje (Johanna)  Marcus (Boele[s])
circa 1758
02-07-1808
7 Tammoez 5568
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
03-07-1808//8 Tamoez 5568
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ איש ישר ה"ה כמ"ר נתן ב"ר משה ז"ל נפטר והלך לעולמו ביום שבת קודש ז' תמוז ונקבר ביום א' ח' תמוז שנת תקס"ח לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier rust Een rechtschapen man. Deze is de ge'eerde heer Nathan Zoon van Moshe zijn nagedachtenis zij tot zegen. Hij overleed en ging naar zijn Eeuwige Wereld op de Heilige Shabath 7 Tamoez en hij werd begraven op zondag 8 Tamoez 5568 T.N.Ts.B.H.
De niet-Joodse overlijdensdatum is 2-7-1808

Nathan Mozes huwt op 24-10-1787 te Rotterdam met Johanna (Antje) Marcus. 

Bruidegom        Nathan Mozes  , jongeman     , van  Rotterdam
Bruid     Antje Marcus , jongedochter , van Rotterdam
 
Plaats     Rotterdam
Datum trouwen     24-10-1787
Datum ondertrouw     01-10-1787
 
Opmerkingen     joden; pro deo
 
Bron     DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 055

Antje neemt in 1811 te Rotterdam tot de familienaam Boele(s) aan voor haar zelf en haar zoon Moses, oud 23 jaar en haar dochter Betje oud 18 jaar en 9 maanden (informatie uit naamsaanneming en behoud te Rotterdam 1811)

De weduwe  van Nathan Moses, Johanna Boele(s) geboren te Rotterdam is op de leeftijd van 84 jaar aldaar overleden op 27-12-1822. Zij was de dochter van   Marcus Barend en Boele Benjamin  .Opmerkingen  akte nr. 2030  Bron  Rotterdam 1822 b159v 

2010/07/13