Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9209]

(158)Rij1-010
3
Wolf, de
Aron
Aron z.v. Wolf
Betje Salomons
circa 1763
Rotterdam
02-07-1805
5 Tammoez 5565
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
3-7-1805//6 Tammoez 5565
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ איש ישר ה"ה כמ"ר אהרן ב"ר וואלף ז"ל נפטר והלך לעולמו ליל ג' ונקבר ביום ד' ו' תמוז שנת תקס"ה לפ"ק ת נ צ ב ה ח"ק מ"א
תאריך הפטירה הלועזי הוא 2-7-1805 חק מא = ראשי תיבות של חברה קדישא מנחם אבלים . הנוסח הזה מופיע הרבה פעמים על המצבות בבית הקברות הזה. או שהנפטר היה חבר בחברה קדישא או שהחברה קדישא שילמה את הוצאות הקבורה והמצבה.
Hier rust Een rechtschapen man. De geachte heer meneer Aharon zoon van Wolf zaliger nagedachtenis Hij overleed en hij ging naar zijn Eeuwige Wereld Op dinsdagavond en hij werd begraven op woensdag 6 Tamoez van het jaar 5565 T.N.Ts.B.H. Cheth Qof Mim Alef
De overlijdensdatum is 2-7-1805 Cheth Qof Mem Alef = Grafstenen van de heilige vereniging(begrafenisonderneming van de kehilla) “Trooster der Rouwenden”. Deze frase komt veel voor op de grafstenen van deze begraafplaats. De overledene was ofwel lid van deze vereniging, ofwel droeg de vereniging de begrafeniskosten en de kosten van de grafsteen.

De ondertrouwheeft plaatsgevonden op 13 mei 1784 te Rotterdam, een officieel burgerlijk huwelijk is niet gevonden Beiden woonde te Rotterdam op de Schiedamschedijk op het moment van overlijden van Aron de Wolff. Dit huwelijk bleef kinderloos. Betje Salomons is op 31-10-1807 in ondertroiw gegaan en op 15-11-1807 hertrouwd te Rotterdam metLiezeman Hamburger. Deze Liezeman Hamburger was geboren te Hanau

2012/05/30
reinier