Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9210]

(158)Rij1-011
2
Levy (Leeuwarden Segal)
David
David z.v. Leib
1)-Kendel (Kaatje)Ezechiels 2)-Sara Salomons Levij
circa 1718
Rotterdam
04-02-1808
6 Shevat 5568
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
04-02-1808//6 Shevat 5568
Er is geen Nederlandse tekst
זאת אשר ללוים
 פ"נ
איש צדיק תם וישר
זקן בא בימים ושנים
שנים בתוך קהל עדה
נאמנה לנהוג במעגלי
צדק ובדרך ישרה
 ה"ה פו"מ כהר"ר דוד
ב'המנוח כהר"ר ליב
לעוורדן סגל זצ"ל
נפטר והלך לעולמו
בשם טוב ביום ה' ויו
שבט ונקבר בו ביום
שנת ודוד מש'כ'יל ב'כל דר'כיו' לפ"ק
סכום האותיות המודגשות הוא 568 שהיא שנת תקס"ח
Dit is voor de Levieten*
Hier rust
Een rechtvaardige, ingetogen en rechtschapen man
Oud en bejaard in dagen en jaren.
Jaren [vertoefde hij] te midden van een oprechte geloofsgemeenschap om [deze] te leiden in de kringen van liefdadigheid en op de rechte weg.
De geachte heer de heer bestuurder en leider
De heer David zoon van wijlen de geachte
Rav Rabbi Leib Leeuwarden
Uit de stam der Levieten
De herinnering aan een rechtvaardige zal tot zegen zijn.
Hij overleed en ging naar zijn Eeuwige Wereld
In goede naam op donderdag 6 Shevat
En hij werd begraven op diezelfde dag van het jaar
‘En David is een geleerde In geheel zijn leefwijze’**
* Num 8:24 ** 1 Samuel 18:14
De niet-Joodse overlijdensdatum is 4-2-1808
De geaccentueerde letters leveren opgeteld het jaar van overlijden.
Opgeteld is dit 568 en dit is het jaar תקס"ח
hetgeen correspondeert met het overlijdensjaar op de steen.

1)-David Levy is op 7 februari 1747 te Rotterdam in ondertrouw gegaan en op 19 april 1747 gehuwd met Kendel (Kaatje-Keetje) Ezechiel.

Bruidegom:- David Levij  , jongeman , wonend:  Rotterdam
Bruid     Kendel Esechiel Salomons , jongedochter , wonend: Rotterdam
Plaats     Rotterdam
Datum trouwen     19-04-1747
Datum ondertrouw     07-02-1747
 Opmerkingen     ijder 6 gld.
 Bron     DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 048

2)-Keetje is in 1763 te Leeuwarden overleden en zij is te Rotterdam begraven op de begraafplaats Dijkstraat aldaar.

3)-David Levy gaat op 6 augustus 1763 in ondertrouw met Sara Salomon Levij:-

Bruidegom        David Levij  weduwnaar van  , wonend:  Rotterdam
Bruid     Sara Salomon Levij , jongedochter , wonend: Amsterdam
 Plaats     Rotterdam
Datum trouwen     03-11-1763 (Van Amsterdam)
Datum ondertrouw     06-08-1763
 Opmerkingen     Attestatie na Amsterdam gezonde den 21 September 1
 Bron     DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 048

4)-Op 3 november daaropvolgend is hij daarna hertrouwd hij met  deze Sara Salomon, geboren 1738 te Amsterdam .

5)-Sara Salomon neemt te Rotterdam tot familienaam Leons aan. 

De weduwe van David Levy, Sara Salomons ( van der Stam), geboren te Rotterdam is op 88 jarige leeftijd te Rotterdam overleden op 18 november 1836. Zij was de dochter van Salomon Levie  en Betje Fles  Opmerkingen  akte nr. 2170  Bron  Rotterdam 1836 c049v 

6)-In 1808 woont het gezin te Rotterdam in de Keizerstraat alwaar David Levy op 90 jarige leeftijd komt te overlijden.

Gezinspagina in de database van Ashkenazisch Amsterdam bij Akevoth:-

Family Page
David Levie, birth Rotterdam
Married 19 Apr 1747 Rotterdam, Rotterdam registration. to:
Kwendel Ezechiel Salomon, birth Rotterdam, died MRT 1761 Amsterdam, Zeeburg cemetery: on 10 Adar II 5521 - wife of David Levie Schreiber.

Family Page
David Levie
Married 1763 Amsterdam, dtb 740/8; groom widower of Kaatje Ezechiel; witn.bride: f.SalomonLevie. to:
Sara Salomon Levie, birth 1747 Rotterdam

2012/12/16
bnnch