Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9211]

(158)Rij1-012
3
Samuels (van Ameringen)
Moses
Moshe z.v. Zanwil
Samuel Moses & Marianne David
circa 1741
Rotterdam
28-05-1805
29 Iyar 5565
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
29-5-1805//1 Sivan 5565
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
אחד מבחורים מזרע יקרים
 אשר הלך תמיד בדרכי ד' הישרים
ועד זקנה נשא ונתן באמונים
ה"ה הבח' כמ"ר משה בן המנוח
כמ"ר זנויל אמרינגה ז"ל
 נפטר ביום ג'' ונקבר ביום ד' ר"ח סיון תקס"ה לפ"ק
Hier rust
Een van de vrijgezellen uit het zaad van kostbaren
Die altijd ging op Gods rechte wegen tot in de ouderdom
Hij handelde in betrouwbaarheid (*)
Deze is de ongetrouwd geblevene ge'eerde heer Moshe
zoon van wijlen de heer Zanwil Ameringe zijn herinnering zij tot zegen Hij overleed op dinsdag en hij werd begraven op woensdag de dag van de nieuwe maand Sivan 5565
(*)-Vergelijk:-נשא ונתן  is als in משא ומתן - massematte in bargoens = handel, m.a.w. hij handelde in betrouwbaarheid.

Ongehuwde zoon van Samuel Moses & Marianne David 

Hij woonde in 1805 in de Jufferstraat te Rotterdam alwaar hij op 64 jarige leeftijd kwam te overlijden, in het register van sterfgevallen te Rotterdam is opgenomen dat hij een bejaarde jongeman was, hetgeen wil zeggen dat hij ongehuwd en op leeftijd was


Hij is een broer van (158)Rij3-057.

Aanvullende gegevens:-

Hij is een zoon van Samuel Mozes & Marianne David die op 16 Mar 1740 in Rotterdam ondertrouwden; zo is hij een broer van Levij Samuel, geb~1748, ovl. 18 Aug 1811 in Rotterdam als zoon van Samuel Mozes & Meerle David, echtgenoot van Sprens Eliazer, die op 26 Jan 1775 in Rotterdam huwde met Sprintse Eliazer uit Den Haag, geb~1755, dochter van Eliazer Isaacs & Abigael Meyer, die op 30 Sep 1831 op 76 jarige leeftijd in Rotterdam overleed; Sprintse wordt ook Sophia genoemd.
2012/06/18
bnnch