Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9213]

(158)Rij1-014
Salomon(patr.)
Heijman
Breslau ?
Merele Davids
circa 1720
Breslau
20-01-1808
20 Tevet 5568
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
21-01-1808//21 Tevet 5568
והחי יתן אל לבו ויהי בעלות נפש הצדיק להתהלך לפני אלהים באור החיים אחר אשר כל ימי היותו על האדמה שם עינו ולבו לשמים עסק בתורת ד' ומצותיו עשה צדקה וחסד לקרובים רחוקים ועמל עם הצבור לשם שמים כמה שנים במשפט וצדקה לנזקקים בן שבעה ושמונים שנה טוב יום מותו חיים שבק לנו דברים טובים שמח אלהים ואדם ה"ה התורני הרבני הישיש הצדיק פרנס ומנהיג מוהר"ר חיים ברעסלא אשר מת בנשיקה בליל ד' ונקבר בכבוד גדול ביום חמישי אחד ועשרים יום לחדש טבת שנת אשר יעשה או'ת'ם' ה'א'ד'ם' ו'ח' ב'ה'ם' לפ"ק
תאריך הפטירה הלועזי הוא 20-1-1808 סכום האותיות המודגשות הוא 568 שהיא שנת תקס"ח והחי.. הפסוק נלקח מספר קהלת פרק ז פסוק ב
En de levende legt het in zijn hart.* En het was toen de ziel van de rechtvaardige opsteeg om te vertoeven voor God in het licht des levens, nadat hij alle dagen van zijn verblijf op aarde zijn oog en hart gericht had tot de Hemel; Hij zich bezig hield met de Torah van God en met Zijn geboden; Hij rechtvaardigheid bedreef en liefdadigheid aan verafstaanden [en] nabijen. En enige jaren de gemeente heeft gediend om Hemels wille [d.w.z. pro deo] met het doen van recht en liefdadigheid voor de behoeftigen. Zeven en tachtig jaar oud [was hij]. Goed is de dag zijner dood toen hij het leven verliet en ons goede zaken naliet die  bevreugden God en de mens. Dit is de Torah geleerde, de bejaarde rabbi, de rechtvaardige bestuurder en leider Onze leraar de heer rabbi Chaim Breslau. Die met een kus [van God] overleed op woensdagavond en werd begraven met grote eer op donderdag de een en twintigste dag van de maand Tevet van het jaar "de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven"** (5568)
*Prediker 7:2 **Ezechiel 20:11 De som van de gemarkeerde letters is 568 en dat is het jaar תקס"ח De niet-joodse overlijdensdatum is 20-1-1808
Overledene        Heijman Salomons
 Plaats     Rotterdam
Datum begraven     22-01-1808
  Bron     DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder

[Deze begraafdatum wijkt met 1 dag af van de begraafdatum volgens de Hebreeuwse datum op de steen]
Heijman Salomon is op 21-04-1757 te Rotterdam in ondertrouw gegaan en op 27-06 -1757 aldaar gehuwd met Melie ( Merla) David uit Amsterdam geb.1715 aldaar.Merla (Marianne)was eerder gehuwd te Amsterdam(DTB 724-374)en weduwe van Samuel Mozes afkomstig uit Rotterdam.Dit eerste huwelijk staat in de Ashkenazische database van Akevoth:Marianne Merla Abrahamþý,Gehuwd ý± 1749 met Salomon Zalman Mozes,Kind:1)þSara Pes Salomon Shlomo-Zalman Mozes,Geb. ý1749 te Amsterdam,in het jaar 1808 woonde Heijman Salomon als weduwnaar te Rotterdam;aan de Leuvenhaven toen hij op 88 jarige leeftijd kwam te overlijden op 20 januari.De aangifte van het overlijden van zijn echtgenote; Merla Davids, op 90 jarige leeftijd heeft plaatsgevonden op 4 januari 1805.Deze leeftijd wijkt met 1 jaar af van de leeftijd aangegeven op de steen die aldaar 87 jaar is].
2012/05/30
reinier