Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9215]

(158)Rij1-016
Nathan(Summers ?)
Nathan
Avraham Nathan z.v. David Gedalyahuh
Sophia Salomon
David Nathan & Magteltje Jacobs de Vries
circa 1734
06-11-1807
5 Cheshvan 5568
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
08-11-1807//7 Cheshvan 5568
 
והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישנה מאד
פ"נ איש הישר בנדיבים
הלך בדרך טובים
איש צדיק וישר כל מעשיו
 עשה בכושר בה דבק נפשו ביושר
 מכל מצות ה' לא סר
 גופו ישן ארצה
 ונשמתו לגן עדן נרצה
 כל מעשיו היו לשם שמים
 ודבק עצמו באלהים חיים
 ה"ה הר"ר אברהם נתן בן פ"ו רה"ר דוד גדלי' ז"ל נפטר והלך לעולמו ליל ש"ק ונקבר יום א' ז' מרחשון תקס"ח לפ"ק

תאריך הפטירה הלועזי הוא 6-11-1807
פ"ו = פרנס ומנהיג
והיה...הפסוק נלקח מספר איוב פרק ח פסוק ז
Uw begin zal wel gering zijn; maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden*
Hier rust
de meest rechtschapen man onder de weldoeners
die de weg van de goeden beging
een rechtvaardig en rechtschapen man
al zijn daden deed hij met een oppassendheid
waar zijn ziel zich oprecht aan vasthield
van al de geboden Gods week hij niet af
zijn lichaam slaapt in de aarde
en zijn ziel is in de tuin van Eden opgenomen
al zijn daden waren ten goede van het hemelse welzijn
en hij klampte zich vast aan de levende God.

De heer rabbi Avraham Nathan Zoon van de parnas en leider de heer rabbi David Gedalyahuh  ** zijn herinnering zij tot zegen.
Hij overleed en ging naar zijn Eeuwige Wereld  op de avond van de Heilige Shabbat en hij werd begraven op zondag 7 Marcheshvan 5568


*Het citaat is Job 8:7
** de naam eindigt met joed apostrophe ipv een hee, om de vermelding van        Gods naam te vermijden

De niet-joodse overlijdensdatum is 6-11-1807
1)-Zijn huwelijk vond verm. plaats in Rotterdam op 2 Nov 1763 - ondertr. 25 Apr 1763: Abraham Daniel & wed. Gelletje Samuel
Gelletje is begraven onder steen (158)030
Zij was eerder gehuwd met de wedn. Abraham Godert uit Naarden op 16 Feb 1750 - ondertr. 1 Aug 1749. Abraham ben Gumprich Nerden wordt op 21 Jan 1761 op Muiderberg begraven.
2)-Naamsaanneming van Sophia Salomon in 1811:-
zij neemt voor zichzelf en voor de kinderen Anna, oud 48 jr.,. David, oud 44 jr., Rosetta 28 jr. en Maria, oud 26 jr. tot familienaam Summers aan.

Hij een kleinzoon van (158)Rij3-015 & (158)Rij3-013
2012/06/07
bnnch