Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9217]

(158)Rij1-018
4
Salomons
Debora
Salomon Barend Polak
circa 1727
Rotterdam
03-08-1802
5 Av 5562
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
04-08-1802//6 Av 5562
תחת הציון הלז טמונה ונסתרה
 אשה חשובה וישרה
מעשיה הי' נעימים כצפורה
יהללוה בשערים מעשיה
עשתה ג"ח עם החיים
והמתים כל ימיה
ועסקה בגבאות בחק
ד'נשים הגונים
רצופים תשעה ועשרים שנים
 עד עלתה נשמתה למרומה
 והלכה בשם טוב לעולמה
ה"ה צפורה בת שמואל סגל
אשת כ' שואל ב"ר ברוך ז"ל
נפטרת ליל ג' ונקברת למחרת
ביום ד' ששה באב תקס"ב לפ"ק
 ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 3-8-1802
הגונים צריך למעשה להיות הגונות
Onder dit merkteken ligt geborgen en verstopt
een belangrijke en eerlijke vrouw
Haar daden behaagden God gelijk Zipporah
Haar daden zullen worden geprezen in de poorten
Zij bedreef liefdadigheid met de levenden en de doden al haar levensdagen
En was leidster van het heilige genootschap van fatsoenlijke vrouwen *
Negen-en-twintig jaar aaneen
Totdat haar ziel naar den Hoge ging
De geachte vrouwe mevrouw Zipporah dochter van Shmu'eel uit de stam der Levieten
De echtgenote van de heer Sjo'eel ** zoon van de heer Baruch, zijn herinnering zij tot zegen
Zij overleed op dinsdagavond en werd de volgende dag begraven woensdag de 6e Av 5562

 T .N. Ts. B. H.
De niet-joodse overlijdensdatum is 3-8-1802

 *Het betreft hier waarschijnlijk het wassen en verzorgen van overledenen, maar ook kan bedoeld zijn het [helpen] wassen in het rituele bad.

** Haar mans naam als aangegeven in de tekst is Sjo'el, een plaatselijke (Hollandse) versie voor de naam Sja'oel.

Debora is in het jaar 1748 gehuwd met de uit Amsterdam afkomstige Samuel Baruch Polak zn van Baruch Benedictus Polak & Blommetje Samuels.

Debora komt onder meerdere namen voor: Debora/Sippora/ Sipra  Samuel. 

In 1802 woont Debora als huisvrouw van Salomon Barend Polak te Rotterdam  op de Boompjes en op 3 augustus 1802 overlijdt zij aldaar.

Het overlijden van haar man Saul Barend Polak, nog steeds wonende op de Boompjes vindt plaats op 10 januari 1811, dan is hij 80 jaar oud.

2012/05/16
bnnch