Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9218]

(158)Rij1-019
4
Barends
Vrouwtje
Frommet d.v. Zalman
Abraham Isaks
circa 1730
Gouda
05-03-1803
11 Adar 5563
Gouda
Rotterdam (Oostzeedijk)
06-03-1803//12 Adar 5563
פ"ט
 אשת חיל וישרה
צנועה כאמנו שרה
מ' פרומט בת זלמן
אשת אברהם [דרגוא] [....נפטרת מש"ק]
ונקברת יום א
י"ב אדר תקס"ג לפ"ק
 ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 5-3-1803
Hier is geborgen
 een flinke en rechtvaardige vrouw
bescheiden als onze aartsmoeder Sara
mevrouw Fromet dochter van Zalman
Vrouw van Abraham Dergooi (of Dergou) (*)
[overleed bij de uitgang van de Heilige Shabbat]
en werd begraven op zondag 12 Adar 5563

T .N. Ts. B. H.
De niet-joodse overlijdensdatum is 5-3-1803

(*)- דרגויא -Dergooi- was de Joodse naam voor Gouda is te dien tijde, zo komt dat ook voor in Amsterdam, zodat Dergooi mogelijk wijst naar zijn geboorteplaats (Gouda) [Gebaseerd op informatie van Moshe Mossel-Jeruzalem]

Vrouwke Barend is op 4 oktober 1751 te Gouda gehuwd met Abraham Isaks. Deze Abraham Isaks was weduwnaar van Elsie Simons.

Vrouwke Barends is op 73 jarige leeftijd te Gouda tengevolge van algehele zwakte overleden op sabbath 5 maart 1803 en zij is de dag erna overgebracht naar de Oostzeedijk. Haar overlijden is ingeschreven op 7 maart daaraanvolgend

Haar man Abraham Isaac is te Gouda overleden op 25 april 1803, hij was toen 96 jaar oud 

2012/05/22
bnnch