Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9219]

(158)Rij1-020
Leman
Esther
Salomon Abraham Levi/ Benjamin Marius
circa 1729
Koblenz Duitsland
05-01-1802
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
ותלקח אסתר אל המלך פה טמונה אשה ישרה והגונה מצות יי' עשתה כל ימיה טובים ונעימים היה מעשיה עטרת בעלה אשת חיל כאסתר וכאביגיל מרת אסתר בת המנוח כ' יהודה ז"ל אשת היקר כ' וואלף יצ"ו ביום ג' ב' שבט נפטרת ולמחרתו ביום ד' בשם טוב נקברת בלע המ'ו'ת' ל'נצ'ח לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 21-1-1806 סכום האותיות המודגשות הוא 566 שהיא שנת תקס"ו
Zo werd dan Ester tot de koning gebracht* Hier is verborgen een oprechte en fatsoelijke vrouw De geboden van God deed ze al haar dagen Goede gaven en aangename daden waren haar manier van doen de kroon van haar man Een flinke vrouw zoals Esther en Abigail mevrouw Esther dochter van wijlen de heer Yehudah z.l. Vrouw van de dierbare heer Wolf zijn rots en Verlosser zal hem bewaren Op dinsdag 4 Sjewat overleed zij en de volgende dag woensdag werd zij in goede naam begraven ‘Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen’ ** volgens de korte notatie T.N.Ts.B.H.
De niet-joodse overlijdensdatum is 21-1-1806 de som van de gemarkeerder letters geeft 566 en dat is תקס"ו *Esther 2:16 ** Jes 25:8

Op 22-10-1753 gaat Ester Leman, afkomstig uit Duitsland,  in ondertrouw met Salomon Abraham Levi. Hij overlijdt reeds het daaropvolgend jaar op 10 oktober 1754, wonende in de Grote Draaysteeg te Rotterdam. Op 14 november 1762 hertrouwt Ester Leman met Benjamin (Wolf) Marcus afkomstig uit Rotterdam. De ondertrouw van dit huwelijk vindt plaats te Rotterdam op 27 juli  1757

Ester Leman woonde als huisvrouw van  Wolf Marcus in het jaar 1802 aan de Leuvenhaven, alwaar zij op 73 jarige leeftijd komt te overlijden en wel op 5 januari. Haar echtgenoot Benjamin (Wolf) Marcus overlijdt op 75jarige leeftijd eveneens te Rotterdam in het jaar 1809, hij woonde toen nog steeds aan de Leuvenhaven

2009/12/23