Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9220]

(158)Rij1-021
4
Alexander
Isaac
Eyzak z.v. Ziskind
1)-Engeltje Marcus en 2)-Anna (Johanna) David
circa 1726
Rotterdam
30-04-1802
28 Nissan 5562
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
30-04-1802//28 Nissan 5562
פ"נ
איש ישר ה"ה אייזק ב"ר זיסקינד
נפטר ונקבר עש"ק כ"ח ניסן
 תקס"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה
ח'ק'מ'א'
Hier rust
Een rechtschapen man de ge'eerde heer Eyzak zoon van de heer Ziskind.
Hij overleed en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbat 28 Nissan 5562

T. N. Ts. B. H.

Chet  Qof  Mem  Alef
De niet-joodse overlijdensdatum is 30-4-1802
Chet Qof Mem Alef = Chevrah Qedisha Menachem Avelim
Initialen van de Joodse begrafenis vereniging “Heilige Vereniging Trooster der Rouwenden”

Isaac Alexander is op 6 augustus 1751 in ondertrouw gegaan en op 19 augustus daaropvolgend gehuwd met Engeltje Marcus*, zij was toen reeds weduwe.

Op 16 oktober 1780 ging Isaac Alexander wederom in ondertrouw  te Rotterdam en op 8 november daaropvolgend huwde hij  Anna David, afkomstig eveneens uit Rotterdam

*Niet te achterhalen is wanneer  de eerste echtgenote Engeltje Marcus is overleden en waar zij begraven is

In 1802 woonde Isaac Alexander te Rotterdam, alwaar hij op 76 jarige leeftijd overleed op 30 april. Zij echtgenote Johanna Davids was hem op 9 november 1801 te Rotterdam ontvallen , toen zij woonden op de Schiedamschedijk, zij was toen 64 jaar oud. 

2012/05/19
bnnch