Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9222]

(158)Rij1-023
4
Salomons
Ezechiel
Martha Lion de Metz
Salomon Ezechiel
circa 1776
Rotterdam
26-11-1804
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
היה דבר יי' אל יחזקאל
ראו ותמהו בני ישראל
 פ"נ
פרנס ומנהיג קהלתינו
רך בשנים הלך מאתנו
כי לקח אותו אלהים ואיננו
כ"ח מעשיו מספר שניו
 ידיו היה פשוטה * לעניים
ולאביונים
חסד וצדקה עשה לנערים
ולזקנים
 זהיר במצות יי' מימים
 קדמונים
 קנה שם טוב כאבותיו
הראשונים
אל אמונה ישלם שכרו בגן
 עדונים
ה"ה פו"מ כ"ה יחזקאל בן פו"מ
כ"ה שלמה ז"ל נפטר בליל ב
ונקבר למחרתו ביום ג' כ"ד
כסלו שנת תקס"ה לפ"ק
תאריך הפטירה הלועזי הוא 26-11-1804

* טעות דקדוקית


Kwam het woord van de Heer tot  Ezechiël (*)
Ziet en verwondert u kinderen Israëls!
Hier rust
Bestuurder en leider van onze gemeente
Pril in jaren ging hij bij ons weg
Want God nam hem tot zich en hij is niet meer
De kracht van zijn daden is het getal zijner levensjaren (**)
Zijn handen waren uitgestoken (***) naar de armen en de behoeftigen
Liefdadigheid en rechtvaardigheid betrachtte hij naar de jeugd
en naar ouderen
Zorgvuldig in de geboden Gods vanaf zijn vroege dagen
Hij verwierf een goede naam als zijn voorvaderen
De God van het geloof zal hem zijn loon betalen in de Tuin
van Eden
Deze is de Bestuurder en Leider Yechezkiel zoon van de bestuurder en Leider
de ge'eerde heer Shlomo zijn aandenken zij tot zegen, hij overleed op maandagavond
en werd begraven de volgende dag op dinsdag 24
Kislev van het jaar 5565

 T .N. Ts. B. H.
(*)-Ez 1:3

De niet-joodse overlijdensdatum is 26-11-1804

De gemarkeerde beginletters geven כח יחזקאל

(**)- een woordspeling op koef, chet -hetgeen als woord betekent "kracht"
       en in getallenwaarde 28.
(***)-Dit is grammaticaal fout:-"waren uitgestoken" staat in het enkelvoud.

Ezechiel Salomons is op 20 juni 1793 te Rotterdam in ondertrouw gegaan met Martha Lion de Metz van Amsterdam. Het huwelijk heeft plaatsgevonden te Amsterdam DTB 760-130

Ezechiel woonde in het jaar 1804 te Rotterdam op de Glashaven alwaar hij op 28 jarige leeftijd komt te overlijden op 26 november.

2012/05/22
bnnch