Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9293]

(151)002
onbekend
Lea
Lea d.v. Eli
02-02-1819
7 shevat 5579
Meppel
04-02-1819 // 9 shevat 5579

Geen Nederlandse tekst

פ"ט
אשה הגונה כפה
פרשה לעני וידיה
שלחה לאביון (1) נפשה
תלבש שני בצל בסתר
עליון (2) מרת לאה
בת כ"ה אלי' ז"ל אשת כ"ה
זנוויל בר יודא ז"ל
הלכה לע' הח' יום ג' ונקבר
ה יום ה' ט' שבט ש' תקע"ט
ת'נ'צ'ב'ה

(1) משלי לא כ
(2) לפי תהלים צא א


Hier is begraven
een fatsoenlijke vrouw, haar handpalm
strekte zij uit naar de arme en haar handen naar de behoeftigen (1) haar ziel
zal karmozijn rood dragen in de schaduw in de schuilplaats van de
Allerhoogste (2) mevrouw Lea
dochter van de geeerde heer Eli zijn aandenken zij tot zegen, vrouw van de geeerde heer
Zangwil zoon van Juda zijn aandenken zij tot zegen 
zij ging naar de wereld van het [eeuwige] leven op dinsdag en werd begraven op donderdag (3) van het  jaar 9 shevat 5579
T.N.Ts.B.H.

(1) Spreuken 31:20
(2) vrij naar Psalm 91:1
(3) bij het opverven is hier waarschijnlijk een foutje gemaakt en is de aanduiding van de dag niet dallet=4 maar he=5.
9 shevat 5579 viel op donderdag 02-02-1819

2018/09/27
barend_e