Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9340]

(151)049
Goudsmit
Salomon
Shmuel Zangwill z.v. Jitschak
Judith Munsterman
niet vermeld
18-10-1851
22 tishri 5612
Meppel
19-10-1851 // 23 tishri 5612

Geen Nederlandse tekst

ושמואל שכב בהיכל ה' (1)
שמים ערפל וקדרות (2) לבשו
מהארץ נשמע קול בבכיה

וישב שמואל הרמתה (3)
אמתו וחסדיו יחד יפגשו (4)
לקץ הימין להקיצו לתחיה
ה"ה איש ירא אלקים מנעוריו הלך בתומו צדיק
עשה צדקה בכל עת כ"ה שמואל זנוויל גאלדשמיט
בן כ' יצחק ושם אמו שרה נפטר בשם טוב ביום שמיני
עצרת ונקבר באח' דסכות שנת תרי"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1) שמואל א ' ג ג
(2) ישעהו נ ג
(3) לפי שמואל א טו לד על אף ששם כתוב וילך שמואל
(4) תהלים פה יא  

En Samuel lag in de tempel G’ds (1)
De hemel was gekleed in nevel en duisternis (2)
van de aarde werd geluid van gehuil gehoord
en Shmuel keerde terug naar Rama (3)
zijn waarheid en goedertierenheid ontmoeten elkaar (4)
om aan het einde der dagen hem tot herleven te wekken,
dat is de heer de vanaf zijn jeugd godvrezende man die in zijn ingetogenheid ging, rechtvaardige
die voortdurend liefdadigheid bedreef de geeerde heer Shmuel Zangwil Goudsmit
zoon van de geeerde Jitschak en de naam van zijn moeder was Sara, hij overleed in goede naam op het Slotfeest (5)
en werd begraven op de laatste dag van het Loofhuttenfeest (6) van het jaar 5612
T.N.Ts.B.H.

De Hebr. beginletters van regels 2-6 vormen zijn naam Shmuel
(1) 1 Samuel 3:3
(2) Jesaja 50:2
(3) vgl 1 Samuel 15:34 ook al staat daar "hij ging"
Verder is op te merken dat dit versdeel is gebruikt vanwege de betekenis van het Hebr. word rama = hoogverheven plaats.
(4) Psalm 85:11
(5) het Loofhuttenfeest kent de volgende delen
15-21 tishri 7 dagen Soekoth = Loofhuttenfeest
22 tishri Shmini Atseret = Slotfeest
(6) 23 Tishri Simchat Torah = Vreugde der Wet 

Overledene
Salomon Goudsmit
Beroep
Koopman
Geboorteplaats
Thunjen (Duitsland)
Geslacht
Man
Leeftijd
70 jaar
Vader
Moeder
Partner
Judith Munsterman
Geslacht
Vrouw
Overledene_relatie
Echtgenote
Gebeurtenis
Overlijden
Datum
18-10-1851
Gebeurtenisplaats
Meppel
Documenttype
BS Overlijden
Erfgoedinstelling
Drents Archief
Plaats instelling
Assen
Collectiegebied
Drenthe
Archief
0167.015
Registratienummer
1851
Aktenummer
112
Registratiedatum
18-10-1851
Akteplaats
Meppel
Aktesoort
Overlijden
2018/08/14
barend_e