Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9979]

(146)004
Emden, van
Salomon Eliazer
Selig z.v. Sussman
Rachel Salomon Rubens
Eliazer Alexander van Emden en Engeltje Jonas
Omstreeks 1740
Emden (DE)
03-12-1796
4 kislev 5557
Hoorn
04-12-1796, 4 kislev 5557
Geen Nederlandse tekst

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו
ראו הדור אתם
בני עליון כלכם
זכרו מה חסרתם
ענג דשן נפשכם
לאור יום קויתם
גמר השבת לילכם           
הוא ליל מוש"ק וי אבדנו
נפש אדמ"ו כמוה"ר זעליג
ב'כ' מוה"ר זוסמן זצ"ל מ"ץ
לנו ובקהל ענקהויזן
ואלקמאהר ונקבר ביום
א' ד' כסלו שנת נפלה
עטרת
ראשנו לפ"ק

(1)  פסחים דף נ עמוד א

(2)  ירמיהו פרק ב, לא

(3)  תהלים פרק פב, ו

(4)  ישעיהו פרק נה, ב

(5)  האותיות המדגשות : רב זעליג

(6)  יחזקאל כב, כז

(7)  אדוננו מורנו ורבנו

(8)  מורה צדק

(9) ר"ת בסך 5557

Geprezen hij die hier komt met het door hem geleerde in zijn hand (1)
zie een geslacht bent u, (2)
zonen van de Allerhoogste bent u allen, (3)
gedenkt hetgeen u mist, (4)
uw ziel zich overvloedig zal verlustigen, (5)
op daglicht hoopte u, (6)
het einde van de Sjabbat uw nacht,
dat is de nacht na het einde van de Sjabbat, oh wij verloren
de ziel van (7) onze heer onze leraar onze rabbijn de geeerde rabbijn Selig
zoon van de geeerde rabbijn de heer Sussman zijn heilige aandenken zij tot zegen, een rechtvaardige leraar (8)
voor ons en de gemeente Enhuizen
en Alkmaar en begraven op zondag
4 kislev van het jaar "de kroon is van ons hoofd gevallen" (5557) (9)  

(1) Bab. Talmoed Pesachim 50:a e.a.
(2) Jer. 2:31
(3) Psalm 82:6
(4) Jes. 55:2
(5) De dik aangegeven letter vormen de Hebr. woorden Rav (rabbijn) Selig
(6) Ez. 22:27
(7) afkorting van de woorden "onze heer onze leraar onze rabbijn"
(8) Titel voor een rabbijn die rechtspreekt / halachische besluiten neemt
(9) de getalwaarde van het dikgedrukte woord is 5557


2017/01/07
albertB