Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9988]

(146)013
Vries, de
Eva
Heva d.v. Simcha
Polak
Salomon Mozes Polak
Simon Isaac de Vries & Rachel Mozes du Mosch
04-09-1858
25 Elul, 5618
Hoorn
31-12-1901
21 Tevet, 5662
Hoorn
Hoorn
Rustplaats 
van 
Eva Polak geb. de Vries 
overl. 21 Teiweis 5662 - 31 December 1901
האשה מרת העווא
בת כ' שמחה דה פריהס
אשת כ' שלמה פאלק
ושם אמה רעכלא
מתה יום ג' כ"א
טבת תרס"ב לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה

פ"ט כנראה בחלק העליון, מחוץ לתמונה

.... (1)
De vrouw mevrouw Eva
dochter van de geeerde Simcha de Vries
vrouw van de geeerde Shlomo Polak
en de naam van haar moeder was Rechla
zij stierf op dinsdag 21 tevet 5662
T.N.Ts.B.H.

(*) aan te nemen valt dat het gebruikelijke begin "hier rust" er boven staat maar is buiten de foto is gevallen.
2017/01/07
albertB