Het Stenen Archief - Only completed research

[12949]

(170)02
2
Mozes(Pach)
Roosje(Miriam)
Frank
Nathan Abraham Frank
Mozes Salomon Pach & Judith Liefman
circa 1771
Arnhem
31-05-1861
22 Sivan 5621
Emmerich ?
's-Heerenberg
02-06-1861 // 24 Sivan 5621
Geen Nederlandse tekst 

פ"ט
מרגליות טובה
האשה הצדקת המהוללה והישרה
כשרה ורבקה כרחל ולאה
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון (1)
עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון (2)
מרים נ"ע אשת ר' נתן אברהם פרנק ז"ל
בת תשעים היתה כשנפטרה בשם טוב
ביום וו עש"ק כ"ב סיון ונקברה בכבוד
גדול ביום א' כ"ד בו
בשנת

והיה באחרית הימים (3)
לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה

 


(1) משלי לא כ
(2) משלי לא כה
(3) ישעיהו ב ב

 הקיצור נ"ע כנראה נשמתה עדן

 

Hier is geborgen
Een goede parel
de rechtvaardige geprezen en rechtschapen vrouw
zoals Sara en Rivka zoals Rachel en Lea
haar handpalm spreidde zij uit voor de arme, haar handen strekte zij uit naar de behoeftige (1)
macht en aanzien is haar kleed zij gaat lachend de toekomst tegemoet (2)
Miriam haar ziel vertoeft in het Paradijs, vrouw van de heer Nathan Abrahan Frank zijn nagedachtenis zij tot zegen
90 was zij toen zij in goede naam overleed
op vrijdag de dag voor de Heilige Shabbat 22 Sivan en werd begraven
met grote eer op zondag de 24e daarvan
in het jaar
“het zal zijn in latere dagen” (3) (4)

T.N.Ts.B.H.(1)   Spreuken 31:20

(2)   Spreuken 31:25

(3)   O.a. Jes. 2:2 bedoeld wordt “de toekomst”

(4)   Hebreeuwse letters hebben ook een getalwaarde. In dit tekstdeel zijn Hebreeuwse letters gemarkeerd om het jaar van overlijden aan te geven. De markering is niet meer te zien en dus is hier niet meer te herleiden welk jaar bedoeld wordt.Het jaar 5621 (of 621) moet er uit herleid kunnen worden.


Het is geheel onduidelijk waarom zij hier Miriam genoemd wordt, terwijl haar naam in alle verwijzingen Roosje blijkt te zijn.

Bron:-http://jorge.home.xs4all.nl/gen/pp/d0027/I7875.html voor:-
Plaats en jaar van  van geboorte
Namen van ouders
(bron van derden, niet verder geverifieerd)

Een externe bron geeft aan dat zij overleed te Emmerich.

Er zijn diverse discrepanties in de bronnen (vooral waar het geboorte details betreft).
Zie van de echtgenote van (170)01

Bron:-http://jorge.home.xs4all.nl/gen/pp/d0027/I7875.html

Huwelijk 03-05-1796 te 's Heerenberg

Aanvullende details:-
[Bron:-Het Oude Volk-Hans Kooger-pag.329]
Zij kregen 8 kindeeren, allen te Bergh:-
-Meijer(1797),Salomon(1799),Hijman(1802)Isaak(1804),
  Sara(1806),Moses(1810),Zwbila(18124) en Judith(1815)3.
  Allen behielden de achternaam Frank.

De exacte geboortedata van deze kinderen waren:
zonen:-
Meijer - 16.3.1797
Salomon - 15.3.1799
Hijman - 5.1.1802
Isaak - 30.9.1804
Moses - 16.1.1810
dochters:
Sara - 4.3.1807
Sybilla - 2.10.1812
Judit - 19.8.1815
   

Bij huwelijk dochter Sara Frank in 1824 met Simon Heijman wordt de moeder Roosie Mozes genoemd. In de tekst staat de naam van de begraven persoon als Miriam en haar man staat als vader staat genoteerd Nathan Abraham Frank
2016/12/07
bnnch