Het Stenen Archief - Only completed research

[12950]

(170)03
4
Heijman
Simon
Ja'acov Shimon z.v. Chaim
Sara Frank
Alexander Heijman & Aaltje Simons
1782
s-Heerenberg (Montferland)
26-07-1840
25 Tamoez 5600
s-Heerenberg (Montferland)
's-Heerenberg
28-07-1840 // 27 Tammoez 5600

Geen Nederlandse tekst

פ"נ
איש אמונים הולך תמים
מעשיו היו טובים ושלמים
השכים והעריב לתורה ולתפלה
שמו נודע לשבח ולתהלה
ה"ה פו"מ כ' יעקב שמעון ב"ר חיים
נפטר ביום א' כ"ה תמוז ונקבר
ביום ג' כ"ז בו שנת ת"ר לפ"ק
ת נ צ ב ה

Hier is begraven
Een vertrouwenswaardig man die ingetogen gaat
zijn daden waren goed en volmaakt
Hij stond’s ochtends vroeg op en ’ging s avonds naar gebed en Torah [studie]
zijn naam was met lof en prijzen bekend
dat was de heer de leider en bestuurder de ge'eerde Ja’acov Shim’on zoon van Chaim
hij overleed op zondag 25 Tammoez en werd begraven
op dinsdag de 27e daarvan van het jaar 5600
T.N.Ts.B.H

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6213
Gemeente: Bergh
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 71
Aangiftedatum: 27-07-1840
Overledene  Simon Heijman
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-07-1840
Overlijdensplaats: 's-Heerenberg (Bergh)
Vader Alexander Heijman
Moeder  Aaltje Simons
Partner Sara Frank
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie gebpl 's-Heerenberg; oud 58 jaar; beroep overl.:
slager; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder:
geen beroep vermeld

[Opmerking:-Op alle aktes is de vaders naam Hijman Sanders, wat ook aansluit bij de patronimische Hebreeuwse naam Chaim(=Hijman).
Uitzondering is deze overlijdensakte waar de vaders naam is omgekeerd in
Alexander(=Sander) Hijman daarbij de familienaam en de eigennaam van de vader worden verwisseld en mogelijk was dit een fout van de aangevers.]
 


eerste echtgenoot van (170)05 waar huwelijks - en overl. akten staan vermeld.


2016/12/08
bnnch