Het Stenen Archief - Only completed research

[12951]

(170)04
4
Zimmermann
Wilhelmina(Wilhelmine)
Zimmerman
Benedict Zimmermann & Susanna Lowenthal
26-03-1838
29 Adar 5598
Otzenrath
31-01-1872(zie opm.)
21 Shevat 5632
Bergh
's-Heerenberg
WIHELMINA ZIMMERMAN
geboren zu Ostenrath
26 Marz 1838
gestorben zu 's Heerenberg
1 Februari 1872
Sie ruhe in Frieden
Zij overleed op de burgerlijke datum 31-01-1872 en niet op 01-02-1872 zoals de steen aangeeft.
Dit hoeft niet perse fout te zijn, want als zij na zonsondergang overleed, dan is dit een conversie van de Joodse datum, die dan die van de volgende dag is.
Omdat de originele aktes van dit jaar bij Family Search niet voorkomen kon deze veronderstelling niet geverifieerd worden op grond van het uur van overlijden op deze akte.
מערלא בת יעקב
Merele dochter van Jitschak

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6210
Gemeente: Bergh
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 01-02-1872
Overledene Wilhelmina Zimmermann
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 31-01-1872
Overlijdensplaats: 's Heerenberg (Bergh)
Vader  Benedict Zimmermann
Moeder  Susanna Lowenthal
Partner  
Nadere informatie geboortepl: Otzenrath
Duitsland; oud 34 jaar; beroep overl.: zonder beroep;
beroep vader: koopman; beroep moeder: zonder beroep

De webpagina
 http://www.berghapedia.nl/index.php/Zimmermann,_Wilhelmine
van de Encyclopedie van het Land van Bergh geeft nog de volgende biografische gegevens over haar:-
Begin 1872 woonde Wilhelmine officieel nog in Otzenrath, maar verbleef tijdelijk bij Simon Cohen senior in 's-Heerenberg. 
Hoewel zij ongehuwd was, beviel zij op 18 januari in diens huis van een dochter, die zij Emilie noemde. 
Kort daarna is zij overleden. Het is aannemelijk zij is gestorven aan complicaties van de bevalling. 
Zij is 33 jaar oud geworden. 

Haar grafsteen valt op, omdat het grafschrift in het Duits is gesteld en er slechts een (1) regel Hebreeuwse tekst op staat. 

In haar overlijdensakte staat als overlijdensdatum 31 januari 1872, maar op haar grafsteen staan 1 februari 1872. 
Dit is geen fout, maar een gevolg van de Joodse traditie waar de nieuwe dag al bij zonsondergang begint en niet om middernacht. 
Dit betekent dat Wilhelmine in de avond van 31 januari is overleden. 

Haar dochtertje is aanvankelijk bij Simon Cohen blijven wonen. Zij was vier jaar toen zij op 31 december 1877 werd uitgeschreven 
uit het bevolkingsregister van de gemeente Bergh wegens vertrek naar Pruisen. Het ligt voor de hand dat zij toen naar Otzenrath is gebracht. 

Opmerking:-
In het boek "Het Oude Volk" van Hans Kooger-pag.339-de lijst van de
Joodse begraafplaats aan de Zeddamseweg te "s Heerenbergh staat Zimmermann, Wilhelmine als nr.2  met de gegevens van Roosje(Miriam) Mozes(Pach).Dit is dus geheel foutief.
Roosje Mozes komt daardoor bij naam niet in de lijst voor (haar gegevens dus wel) terwijl Wilhelmine Zimmermaann wel bij naam wordt genoemd (maar haar gegevens dus niet).2016/12/07
bnnch