Het Stenen Archief - Only completed research

[12953]

(170)06
3
Levij(zie opm.)
Joseph
Joseph z.v. Shim'on
Simon Levij & Hendrina Israels
1804
Elten (D)
11-04-1888
30 Nissan 5648
Elten
's-Heerenberg
12-04-1888 // 1 Iyar 5648

Geen Nederlandse tekst

פ"נ
וימת יוסף (1) ב"ר שמעון ממקום
עלטען בן פ"ה שנים בשם טוב
ביום ד׳  ל׳ ניסן ונקבר בכבוד
ביום ה'  א" אייר תרמ"ח  לפ"ק
ת נ צ ב ה 

(1) לפי בראשית נ כו
Hier Rust
toen stierf Joseph (1) zoon van Shim'on uit de plaats
Elten, 85 jaar oud in goede naam
op woensdag 30 Nissan en werd begraven
met grote eer op donderdag 1 Iyar 5648

T.N.Ts.B.H.

(1) vgl Gen. 50:26
Uit verschillende bronnen mag opgemaakt worden, dat de familienaam Levij was, maar mogelijk ook in andere spellingen (Levi, Levy).

[Bron:-wiewaswie]
Overlijden-11 apr 1888 te Elten

De namen van de ouders werden overgenomen van de personalia van zijn zuster (107)08

Het Oude Volk van Hans Kooger op pag. 331 noemt hem als kind van 9 jaar behorende tot het gezin van Simon Levy, wonende te Elten, maar behorende tot "onze gemeente" in september 1813.Zijn vader was slagter en toen 54 jaar oud.Van de zes kinderen aldaar genoemd is Bina(oud 5 jaren) steen nr. (107)08.
Samen met steen (107)07 van de in 1818 geboren broer Leizer behoren deze 3 stenen dus bij elkaar.
broer van (170)07 en (107)08

De bron Berghapedia vermeldt dat de vader Simon rabbijn te Elten was, wat al dan niet kan samen gaan met zijn beroep als slagter.

Het Oude Volk van Hans Kooger vermeldt nog op pag.332 dat omstreeks 1850 "Joseph Levy, de chazzan" uit de stad vertrokken was.

2016/12/07
bnnch