Het Stenen Archief - Only completed research

[12954]

(170)07
2
Levij
Leizer
Leizer z.v. Shim'on
Simon Levij & Hendrina Israels
1818(zie opm.)
Elten Duitsland
23-10-1888
16 Cheshvan 5649
's-Heerenberg
25-10-1888 // 18 Cheshvan 5649

Geen Nederlandse tekst

פ"נ
וימת ליזר ב"ר שמעון ממקום
עלטען בן ע"ו שנים בשם טוב
ביום א'  ט"ז חשון ונקבר בכבוד גדול
ביום ג'  ח"י חשון  תרמ"ט  לפ"ק
תנצבה

Hier Rust

toen stierf Leizer zoon van Shim'on uit de plaats

Elten 76 jaar oud in goede naam
op zondag 16 Cheshvan en werd met grote eer begraven
op dinsdag de 18e daarvan 5649
T.N.Ts.B.H.

Voor familienaam en namen van ouders en verdere opmerkingen-zie
bij broer (170)06

Hans Kooger in "Het Oude Volk"-pag.331-geeft aan dat hij in1818 werd geboren.
De leeftijd bij overlijden (76 jr.) op de steen is vlg. dit gegeven fout.
Het geboortejaar zou dan 1812 moeten zijn geweest.
Maar in de brief van 29 september 1813  naar het Opperconsistorie komt Leizer niet voor als kind van het gezin van Simon Levy uit Elten, dus is het jaar 1818 verm. wel correct.
Aangezien de overl. akte niet kon worden getraceerd, kon dit niet definitief geverifieerd worden.
 broer van (170)06 en (170)08
2016/10/09
bnnch