Het Stenen Archief - Only completed research

[12961]

(170)14
3
David
Sara
Sara d.v. Jitschak ha-Levi
Cohen
Simon Cohen
Isaac David & Ricca Lehmann
21-06-1820
9 Tammoez 5580
Wesel Duitsland
24-07-1914
1 Av 5674 (zie opm.)
Bergh
's-Heerenberg
Hier rust
SARA DAVID
weduwe van S. COHEN
overleden 29 tammoez 5674 /24 juli (1)
Z.R.I.V.

(1)Zij overleed op vrijdag 24 juli 1914 om 4 uur namiddag.

Het was op die dag  en dit uur 1 Av 5674 en niet 29 Tammoez 5674, zoals de steen, zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands, vermeldt. 


Z.R.I.V. = Zij Ruste In Vrede

פ"נ
שרה בת יצחק הלוי
אשת שמעון בן יצחק הכהן
מתה כ"ט  תמוז  שנת תרע"ד  לפ"ק
תנצבה
Hier Rust
Sara dochter van Jitschak de leviet
vrouw van Shim'on zoon van Jitschak de Cohen (priester)
zij stierf 29 Tammoez van het jaar 5674(*)

T.N.Ts.B.H.

(*)-Dit is fout-zie opmerking hierover bij de Ned.tekst.
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8117
Gemeente: Bergh
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 86
Aangiftedatum: 25-07-1914
Overledene Sara David
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-07-1914
Overlijdensplaats: 's-Heerenberg (Bergh)
Vader Isaac David
Moeder Ricca Lehmann
Partner Simon Cohen
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Wesel Duitsland; oud 94 jaar;
beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld;
beroep moeder: geen beroep vermeld
[Bron:-Family Search]
Uur van overlijden 4 uur namiddag

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl. van Huw.Akte #25 Bergh 06-08-1855
zij is de moeder van (170)22

[Bron:-wiewaswie.nl]
Huwelijk:-
Akte (Gelders archief) Bergh #25-06-08-1855

Voor haar 3 kinderen en verdere details-zie:-
http://www.berghapedia.nl/index.php/Joodse_begraafplaats 

Het graf van  haar echtgenoot, waarvan Sara David de tweede echtgenote was (eerste echtgenote was Jetta Gomperts) is niet (meer) te vinden.

In [Bron]-Hans Kooger's "Het Oude Volk"-pag.332-wordt vermeld dat hij,
althans in 1847,  parnas was en dat uit stukken blijkt, dat hij welvarend was, en o.a. in bezit was van een huis, stukken bouwland en een boomgaard, die hij als onderpand van een hypoticaire obligatie gaf.

Aanvullingen:-

1)-Het lijkt, dat de vadersnaam van haar man foutief is. In de burgerlijke actes van zijn beide huwelijken heet hij Simon Nathan Cohen.

2)-Zijn eerste echtgenote Jette Gompers, schijnt een familierelatie te zijn geweest van (170)11: zijn moeder Blumehenia Azora Gumpert; Jette's moeder: Gara Azers, en beide moeders uit Ahaus; bij Jetta's overlijden is David Rosenberg, vader van (170)11,  de aangever.
2016/12/12
bnnch