Het Stenen Archief - Only completed research

[12966]

(170)19
5
Wertheim
Sibilla of Sebilla
Beila d.v. Chaim
Hijmans
Hartog Hijmans
Hijman Meijer Wertheim & Flora Frank
11-03-1846
13 Adar 5606(zie opm.)
Bergh
03-11-1933
14 Cheshvan 5694
's-Heerenberg
Hier rust
SIBILLA HIJMANS - WERTHEIM
overl. 14 chesjwan 5694 // 3 november 1933
פ"ט
בילא בת חיים
אשת הירץ היימאנס
ושם אמה פארכא
נפטרת בשם טוב
י"ד מרחשון שנת תרצ"ד  לפ"ק
תנצבה

Hier is geborgen
Beile dochter van Chaim
vrouw van Hertz Hijmans
en de naam van haar moeder was Farche(*)
zij overleed in goede naam
14 Marcheshvan 5694
T.N.Ts.B.H.


 

(*)-Bij deze naam wordt de volgende opmerking geplaatst:-
"Ik vind haar hebreeuwse[?] moeders naam hogelijk eigenaardig, ben hem nergens eerder tegengekomen, en weet niet wat de betekenis daarvan is."
[Moshe Mossel-Jeruzalem]

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte #28 Bergh 14-03-1846

uur van geboorte 8 uur 's avonds 

(het is mogelijk, indien dit uur van geboorte na zonsondergang was, dat de Hebreeuwse geboortedatum 14 Adar 5606 is en niet de 13de)

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #108 Bergh 14-11-1933

uur van overlijden 8 uur 's morgens

Echtgenote van (170)09 (in zijn 2de echt).

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6250
Gemeente: Bergh
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 29
Datum: 13-09-1878
Bruidegom Hartog Hijmans
Leeftijd: 40
Geboorteplaats: Wageningen
Bruid  Sebilla Wertheim
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Bergh
Vader bruidegom Hijman Hartog Hijmans
Moeder bruidegom Vrouwtje Levie van Esso
Vader bruid Heijman Meijer Wertheim
Moeder bruid Flora Frank
Nadere informatie beroep bg.: vleeschhouwer; beroep 
bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep 
vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader 
bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; 
weduwnaar van Jula Wertheim.

Uit Hans Kooger's "Het Oude Volk"-pag.336:-

"De Hervormde Diaconie verstrekte wel meer leningen, zoals in 1876 aan Flora Frank[de moeder van deze overledene], de gepensioneerde genie-adjudant Hartog Heimans(de echtgenoot van deze overledene) en Sibilla Wertheim zelf.

In het huis dat als onderpand diende, in de Kellenstraat,bleef Sibilla Werheim wonen vanaf de dood van haar man in 1904 tot haar overlijden in 1933".


2016/12/12
bnnch