Het Stenen Archief - Only completed research

[13393]

(173)001
5
Jongh, de
Johanna (Jeannette)
Sara Jent d.v. Eliezer
Abrahamson
Marcus Abrahamson
Lazar de Jongh & Maria Anna Isaak
08-08-1815
2 Av 5575
Eindhoven
11-01-1861
29 Teveth 5621
Amsterdam
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
13-01-1861//2 Shevat 5621
JEANETTE ABRAMSON
DE JONGH
Overl. 29 Tebeth 5621
            11 Januari

אשת חי תתמך כבוד

שמחה להיטיב דרכה תמימה

רק לעשות חסד תאותה

הדרת ביתה כבודה פנימה

יודעיה שבחו צדקתה

עטרת בעלה קרנו הרימה

נפשה תשוב עוד אל הגויה

טמונה פה עד יום התחיה

ה"ה מרת שרה יענט

בת כ' אליעזר

ושם אמה מרים

אשת כ' מאיר כהן

אבראהמסאן

עש"ק כ"ט טבת יצאה נשמתה

וביום א' ב' שבט באה אל קברתה

התרכ"א

תמכ

האותיות התחיליות המודגשות של 7 השורות הראשונות יוצרות את שמה: שרה יענט

een flinke vrouw steunt eerbaarheid

zij verheugde zich goed te doen, haar weg was eenvoud

haar lust was louter het bedrijven van liefdadigheid

de pracht van haar huis straalde van binnen uit

haar kennissen loofden haar vroomheid

de kroon van haar man, zij verhoogde zijn status

haar ziel zal nog naar haar lijk terugkeren

hier geborgen tot de dag der opstanding

dit is mevr. Sara Jent

dochter van Eliezer

haar moeders naam is Mirjam

echtgenote van Meijer Cohen

Abrahamson

op de dag voor de heilige  Sjabbath 29 Teveth verliet haar ziel haar

en op Zondag 2 Sjewat kwam zij tot haar begraving

5621

moge haar rust in ere zijn

 

 

[Bron:-wiewaswie]

Geboorte:-

Akte Eindhoven 09-08-1815

Uur van geboorte 9 uur 's avonds

[Bron:-wiewaswie]

Overlijden:-

Familieadvertenties-CBG reg.nr.VFADNL000393-1--11-01-1861
haar huwelijk was in Oudewater op 30 Juli 1852: Marcus Abrahamson, uit Utrecht, 30 jr.oud, zoon van Abraham Salomon Abrahamson & Dina Joseph Schaap, en Johanna de Jongh, 36 jr, uit Eindhoven, dochter van Lazar de Jongh & Maria Anna Isaak.


schoondochter van (173)049 & 050, schoonzuster van (173)043 & 083 

dochter Dina Abrahamson, geb~1867, huwt op 17 Dec 1878 in Amsterdam, 21 jr.oud met Mozes Parser, uit Amsterdam, 24 jr, zoon van Godfriet Abraham Parser & Schoontje de Hartog.

haar echtg. de weduwnaar hertrouwde  met Rosette Goldsmit, 23 jr.oud in Den Haag op 9 Oct 1861 - acte 514 - hij is goud- & zilverkashouder te Amsterdam, zij is dochter van Samuel Joseph Goldsmit, winkelier & Mietje Lansberg.

een dochter uit die verbintenis, Emilie, huwde op 20 Aug 1891 in Amsterdam, 27 jr.oud met Isaak Monasch, uit Gouda, 36 jr, leraar, zoon van Elias Monasch & Sara Leuvenberg.

2017/11/01
bnnch