Het Stenen Archief - Only completed research

[13397]

(173)005
4
Heijmans(Kleef)
Jacobus Bernardus
Ya'akov z.v. Ber
Bernardus Jacobus Heijmans & Abigael Godert Cohen
25-08-1788
22 Av 5548
Nijmegen
22-11-1868
8 Kislev 5629
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
24-11-1868//10 Kislev 5629

ויעקב הלך לדרכו

פ"נ

איש חכם ויקר בשערים

רועה עדתו בצדק ובמישרים

פארוהו בני עמו ויכבד שרים

זכרו עד דור דורים

ה"ה ראש העדה ומנהיג הקהל

כ"ה יעקב בכ"ה בער קליך

הלך לעולמו יום א' ח' כסלו

והמ"כ יום ג' תרכ"ט לפ"ק

תנצבה

En Jacob ging zijns weegs
hier rust
Een wijs man, dierbaar in de poorten,
hudde zijn gemeente in rechtvaardigheid en
oprechtheid
De zonen zijns volks loofden hem, en vorsten eerden hem
Zijn gedachtenis zal tot vele generaties blijven
Dit is het hoofd van de secte en de bestuurder van de gemeente
De heer Jacob zoon van de heer Ber Kleef
Ging naar zijn wereld op Zondag 8 Kislev
En zijn rust in eer was op Dinsdag 5629

T.N.Ts.B.H
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Uur van overlijden 5 uur in de ochtend

Aangifte van overlijden in Amersfoort op 23 Nov 1868 - acte 320:
ovl.op 22 Nov mr.Jacobus Bernardus Heijmans, oud ruim 80 jr, procureur, geb.te Nijmegen, wonende te Amersfoort, ongehuwd, zoon van Bernardus Jacobus Heijmans & Abigael Godert Cohen.
Aangevers: Abraham Moses Levits, 35 jr.oud en Jacob Batavier, sjouwer, 57 jr.


 

zoon van (173)122 & 109, broer van (173)108, 125 & 135
zie voor geboortedatum en familie van ouders: Nijmegen - collectie Jan Vegers: http://www.dutchjewry.org/phpr/nijmegen/jewish_families/nijmegen_jewish_families_view.php?editid1=12
(Deze bron toont ook fouten, en voor de mate van  betrouwbaarheid wordt daarom niet ingestaan; verm. als gevolg van het feit, dat door het plotseling overlijden van Jan Vegers z"l, geen nacontrole werd uitgeoefend)
2017/11/01
bnnch