Het Stenen Archief - Only completed research

[13401]

(173)009
4
Lamed(Melamed)
Hester
Ester d.v. Hirts
Herschel
1)-Isaac Marcus-2)-Jacob(Jokele) Herschel
Hartog Mozes Lamed & Sara Jacob van Gelder
1803
Amsterdam
02-05-1860
10 Iyar 5620
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
03-05-1860//11 Iyar 5620

ציון לנפש

אח"מ אסתר

בת כ"ה הירץ מלמד

אשת פו"מ כהר"ר זקלה הערשעל

אשר נפטרה בשם טוב יום ד' יוד אייר

והמ"כ ביום ה' י"א בו

כת"ר לפ"ק

תנצבה

Vermelding van een ziel
Een zeer voorname vrouw Ester
dochter van de heer Hirts Melamed
echtgenote van parnas en leider de heer Zekale Herschel
die overleed met goede naam op Woendag 10 Iyar
En de rust in eer was op Donderdag de 11de daarvan
5620 *
T.N.Ts.B.H

* de letters van de cijferwaarde (5)620  zijn tav-resj-kav
De volgorde van de letters is veranderd zodat het luidt:-keter = kroon
Hester Hartog Lamed overleed op 2 Mei 1860 in Amersfoort, 56 jr.oud, echtg. van Jacob Eleazer Herschel.

[Bron:-Family Search]
Oberlijden:-
Akte #139 Amersfoort 02-05-1860
Uur van overlijden twee uur 's nachts

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden en bij huwelijk.

 

2de echtgenote van (173)145

Hester Hartog Lamed, huwde op 29 Apr 1858 in Amersfoort, geb. te Amsterdam, 54 jr.oud, wed. van Isaac Marcus, dochter van Hartog Mozes Lamed & Sara Jacob v.Gelder, met 
Jacob Eliazer Herschel, uit Amersfoort, 61 jr.oud, wedn. van Dina Benjamin Schaap, zoon van Eliazer Herschel & Mietje v.Gelder. (hij was een broer van de begravene onder grafsteen (173)003)

haar eerste huwelijk was in Harderwijk op 17 Nov 1830:
Hester Hartog Lamed, 27 jr.oud, dochter van Hartog Mozes Lamed & Saartje v.Gelder, en
Isaac Marcus, 31 jr.oud, zoon van Salomon Marcus & Sara Nias.

2017/11/01
bnnch