Het Stenen Archief - Only completed research

[13402]

(173)010
4
Gelder,van
Abraham Levie
Joseph Abraham z.v. Jehoedaleib
Betje Swelheim
Levie Meijer v.Gelder & Leijtje v.Gelder
1802
06-03-1860
12 Adar 5620
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
07-03-1860//13 Adar 5620

ציון לנפש

איש עשה צדקה בכל עת

עם אשתו ובניו

ה"ה כ'  יוסף אברהם

בן כ' יהודה ליב

פון געלדער

הלך לעולמו אור ליום ג' י"ב אדר

והמ"כ תענית אסתר

תר"ך לפ"ק

תנצבה

 

Vermelding van een ziel
Een man die rechtvaardigheid bedreef
Met zijn vrouw en zoons
Dit is Joseph Avraham
Zoon van Judaleib
van Gelder
Ging naar zijn Eeuwige Wereld op de vooravond van Dinsdag 12 Adar
En de rust in ere was op de vastendag van Ester
5620 

T.N.Ts.B.H
Ovl. In Amersfoort op 6 Maart 1860 van
Abraham Levie v.Gelder, 57 jr.oud, echtg.van Betje Swelheim,
zoon van Levie Meijer v.Gelder & Leijtje v.Gelder.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #83 Amersfoort 06-03-1860
Uur van overlijden twee uur 's nachts


Broer van (173)032
2017/11/01
bnnch