Het Stenen Archief - Only completed research

[13403]

(173)011
4
Schaap
Hester
Ester d.v. David
ten Koorn(Tinkhoorn)
Levie ten Koorn(Tinkhoorn)
David Levij Schaap & Sara Abrahams
1792
Vollenhoven
21-08-1859
21 Av 5619
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
22-08-1859//22 Av 5619

ציון לנפש

אח"מ אסתר בת כ' דוד

אשת כ' ליב טינקהארן

'אשר נפטרה ביום א

כ"א מנחם אב

והמ"כ יום ב' תרי"ט לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel

een voorname vrouw mevr. Ester dochter van David

echtgenote van Leib Tinkhoorn

die overleed op Zondag

21 Menachem Aw

en de rust in ere [was] op Maandag 5619 

T.N.Ts.B.H

op 22 Aug 1859 aangifte - acte 227 van het overlijden van Hester Schaap op 21 Aug 1859 in Amersfoort, 64 jr.oud, wed.van Levie Izak ten Coorn, dochter van David Levie Schaap & Sara Ephraim Abrahams. Aangevers: Mozes Abraham Levits, koster, 57 jr, en Charles de Jong, koopman, 47 jr.oud, bekenden.

Het jaar van geboorte(1792) sluit aan bij haar leeftijd van 20 jaar bij haar huwelijk in 1813.

Echter niet bij haar leeftijd op de overlijdensakte (64 jaar in 1859).Vlg.dit gegeven zou dit  het jaar 1795 moeten zijn geweest.

Het jaar 1792 is aangenomen als zijnde  juist.


Zij was de echtgenote van (173)034.

Zij is een zuster van (173)016

haar huwelijk was in Amersfoort op 20 Apr 1813:

Ester David Schaap, uit Vollenhoven, 20 jr.oud, dochter van David Levij Schaap & Sara Abrahams, en Levij Tinkhoorn, uit Amersfoort, 37 jr.oud, zoon van Isack Moses & Judith Nathans.

kinderen:

David Tinkhoorn, geb. Amersfoort op 6 Sep 1826, ovl. op 5 Maart 1863, 36 jr.oud, koperslager; huwt op 27 Aug 1862 in Gorinchem, 35 jr.oud, met Rosina Cappel, uit Gorinchem, 23 jr.oud, dochter van Salomon Cappel & Anna den Hartog

Sara ten Koorn, geb. Amersfoort 16 Jul 1824

Ephraim ten Koorn, geb. Amersfoort 26 Oct 1821

2017/11/01
bnnch