Het Stenen Archief - Only completed research

[13407]

(173)015
5
Visser(Rofe)
Levie Ephraim
Jehoedaleib z.v. Ephraim
Sara Kaufmann
Ephraim Visser & Kaatje Herschel
25-07-1806
10 Av 5566
Amersfoort
09-03-1900
8 Adar II 5660
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
12-03-1900//11 Adar II 5660
LEVIE EPHRAIM VISSER
Geb.25 Juli 5566
Overl.3 Maart 5660

כפו פרש לעני וידיו שלח לאביון

ציון לנפש

איש זקן ושבע ימים פו"מ יותר

מששים שנה היה ממונה

דח"ק ת"ת וא"י ה"ה כ"ה יהודה

המכונה ליב בן כ"ה אפרים

פיססער רופא

ושם אמו חיה

הלך לעולמו יום ו' עש"ק

'ח' אדר שני והמ"כ ביום ב

שמת תר"ס לפ"ק

תנצבה

zijn handpalm spreidde hij naar de arme en zijn handen zond hij naar de behoeftige

vermelding van een ziel

een oude man, verzadigd van dagen parnas en leider, meer

dan zestig jaar was hij beheerder

van het heilige genootschap Talmud Tora en Erets Jisrael

dit is de heer Jehoeda, genaamd Leib zoon van de heer Ephraim

Visser Rofe

en zijn moeders naam was Chava

Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op Vrijdag de dag voor de Heilige Shabbath

8 Adar II en de rust in ere was op Maandag de 11de daarvan

van het jaar 5660 .

T.N.Ts.B.H

 

ovl. te Amersfoort op 9 Maart 1900: Levie Ephraim Visser, geb. te Amersfoort, 94 jr.oud, zoon van Ephraim Visser & Kaatje Herschel, echtg. Sara Kaufmann.
[Bron:-Family Search]
Akte #104 Amersfoort 09-01-1900-Uur van overlijden zes uur 's ochtends]
 


Echtgenoot van (173)026, vader van (173)029 & 086, zoon van (173)042 en (173)089, broer van (173)087 en oom van (173)039

[Family Search]
Huwelijk:-
Akte #41 Amersfoort 05-05-1841
op grond van huwelijksakte Grazweiler(Dtsl.-regeringsdistrict Dusseldorf)
15-02-1841

Hij was de grootvader van Herman Lodewijk Alexander Visser, filosoof, wetenschapsman en jurist, die in 1942 te Voorst zelfmoord pleegde.

Deze is beschreven in de rubriek "Het Drieluik" van Akevoth-subsectie Famous Persons.

Om dit artikel staat over deze overledene:-
A well-known person of that time was Dr. Levie Ephraim Visser (1806-1900), son of Kaatje Herschel who, after studying medicine in Utrecht, 
had practiced medicine in Amersfoort. On May 18th, 1875 he even celebrated the 50 years existence of his practice. Afterwards he became chairman of the Jewish community 
and remained very active socially as well as in charity.
2017/11/01
bnnch