Het Stenen Archief - Only completed research

[13408]

(173)016
4
Schaap
Betje
Lea Bina d.v. .David
Aronson
Salomon Aronson
David Levie Schaap & Sara Abraham Levy
00-01-1790(zie opm.)
Vollenhoven
25-02-1868
2 Adar 5628
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
27-02-1868//4 Adar 5628
פ"ט
מ' לאה בינא בת כ' דוד
אלמנת כ' יוסף שלמה
אראנסאן
ושם אמה שרה
נפטרה יום ג' ב' אדר
והמ"כ יום ה' תרכ"ח לפ"ק
תנצבה
יש להעלות תמיהה על כתיבת השם בינא
A הקונבנציה היא לכתוב שמות לועזיים עם האות אלף לציון
אך פה מדובר בשם עברי
במצבות של קרוביה היא אכן בינה
hier is geborgen
mevr. Lea Bina dochter van David
weduwe van Joseph Shlomo
Aronson
en haar moeders naam was Sara
overleden op Dinsdag 2 Adar
en haar rust in ere was op Donderdag 5628 
T.N.Ts.B.H.
Zij is een zuster van (173)011 en van (109)209, en de moeder van (159)B10-04, (159)B11-07 en (192)0828

volgens haar leeftijd opgegeven ten tijde van haar overlijden, te weten 83 jr, was zij geboren in 1785!
Echtgenoote van (173)051

Opmerkelijk is, dat in Amersfoort nog twee Betje Cohen overlijden, beiden ook dochters van David Schaap & Saartje Abrahamse/Abrahamson, te weten:
- op 30 Jan 1861: Betje David Schaap, 85 jr.oud (geb. in 1775), geb. te Vollenhoven, ongehuwd en
- op 4 Feb 1862 - Betje Schaap, 68 jr.oud (geb. in 1793), geb. te Vollenhoven, ongehuwd.
Dit zijn kennelijk zusters met identieke burgerlijke naam, maar zeer mogelijk met verscillende jiddische voornaam.
2017/11/01
bnnch