Het Stenen Archief - Only completed research

[13409]

(173)017
5
Meijers
Heintje
Hindche d.v. Moshe Pinchas Zelig
Keizer
Salomon Manus Keizer
Salomon Meijers & Flora Harpman
10-02-1812
27 Shevat 5572
Baarn
17-01-1860
23 Teveth 5620
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
18-01-1860//24 Teveth 5620

פ"ט

אשת חיל צנועה ונעימה

כל כבודה בת מלך פנימה

עקרת הבית יראת אלקים

מחוננת דל ואביונים

נקטפה באבה במבחר שנותיה

לדאבון קרוביה וכל מכיריה

ה"ה

מרת הינדכה בת פו"מ כ"ה

משה פנחס זעליג מאיירס

אלמנת כ"ה שלמה קייזער

עלתה לשמים אור ליום ד' כ"ג טבת

והמ"כ למחרתו

שנת תר"ך לפ"ק

תנצבה

hier is geborgen

een flinke vrouw, ingetogen en aangenaam

al de eer van een koningsdochter is van binnen (1)

de huisvrouw en God vrezend

de armen en behoeftigen begunstigend

die werd grplukt nog in haar opgroei in het beste van haar jaren

tot verdriet harer verwanten en al haar kennissen

dit is

mevr. Hindche dochter van parnas en leider de heer

Moshe Pinchas genaamd Zelig Meijers

weduwe van de heer Shlomo Keizer

zij steeg naar de Hemel op de vooravond van Woensdag 23 Teveth

en de rust in ere was op de volgende dag

van het jaar 5620 

T.N.Ts.B.H

(1)-Zie Barneveld-steen (2)17 voor verdere omschrijving en uitleg van deze spreuk, gebaseerd op Psalm 45:14

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Huw.Bijl. huw.akte #22 Amersfoort 21-04-1842

Extract uit Geb.Reg. BS Baarn


Overlijden:-

acte 18: overleden te Amersfoort op 17 Jan 1860: Heintje Meijers, 47 jr.oud, geb. te Baarn, weduwe van Salomon Manus Keizer, dochter van Salomon Meijers & Flora Harpman. Aangevers: Mozes Abraham Levits, koster, 57 jr, bekende, en Andries Meijers, 43 jr, broer.

[Family Search]

Uur van overlijden:-'s avonds half elf-vlg. de Joodse kalender reeds de volgende dag.zij was de dochter van (173)019 & (173)018 en schoonzuster van (173)126

haar huwelijk was op 21 Apr 1842 in Amersfoort: Heintje Meijers, geb. te Baarn, 30 jr.oud, dochter van Salomon Meijers & Flora Harpman, en Salomon Manus Keijzer, uit Meppel, 37 jr.oud, zoon van Manus Cosman Keijzer & Judith Edersheim
2017/11/01
bnnch