Het Stenen Archief - Only completed research

[13410]

(173)018
4
Harpman
Flora
Frumet d.v. Ansjil
Meijers
Salomon Meijers
Andries Harpman & Sara Eliazer
1783
Culemborg
04-03-1862
2 Adar II 5622
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
06-03-1862//4 Adar II 5622

ציון לנפש

אשה תמימה וישרה

יראת אלקים וסרה מרע

מרת פרומט

בת כ"ה אנשיל

קוילענבורג ז"ל

אשת פו"מ כ"ה משה פנחס

המכונה זעליג

בן כ"ה מאיר באארן ז"ל

עלתה לשמים בשם טוב יום ג' ב' אדר שני

והמ"כ ביום ה' ד' בו

שנת תבר"ך לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel

een eenvoudige en oprechte vrouw

godvrezend en het kwade mijdend

mevr. Frumet

dochter van de heer Ansjil

Kuilenburg z"l

echtgenote van parnas en leider de heer Mozes Pinchas

genaamd Zelig

zoon van de heer Meijer Baarn z"l

zij steeg op naar de hemel in goede naam

op Dinsdag 2 Adar II

en de rust in ere was op Donderdag de 4de daarvan

van het jaar 5622 

T.N.Ts.B.H

op 4 Maart 1862 aangifte in Amersfoort - in acte 83 - van het overlijden op 4 Maart 1862 van Flora Harpman, ruim 78 jr.oud, geb. te Culemborgh, weduwe van Salomon Meijers, dochter van Andries Harpman & Sara. Aangevers: Philip Meijers, boekhandelaar, 42 jr, zoon en Mozes Abraham Levits, koster, 59 jr, bekende.


zij was echtgenote van (173)019, moeder van (173)017 en schoonmoeder van (173)126
Zij was de zuster van (173)021
2017/11/01
bnnch