Het Stenen Archief - Only completed research

[13411]

(173)019
5
Meijers
Salomon
Moshe Pinchas Zelig z.v. Meir
Flora Harpman
Meijer Meijers & Sara Philips
17-06-1777(zie opm.)
12 Sivan 5537
Baarn
12-02-1856
6 Adar I 5616
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
14-02-1856//8 Adar I 5616

ציון לנפש

איש תם וישר

ירא אלקים וסר מרע

פו"מ כ"ה משה פנחס

המכונה זעליג

בן כ"ה מאיר באארן

שנפטר בשם טוב יום ג' ו' אדר ראשון

והמ"כ ביום ה' ח' בו

שנת תרט"ז לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel

een ingetogen en rechtschapen man

godvrezend en het kwade mijdend

parnas en leider de ge'eerde heer Moshe Pinchas

genaamd Zelig zoon van de heer Meijer Baarn

die overleed met goede naam op Dinsdag 6 Adar I

en de rust in ere was op Donderdag de 8ste daarvan

van het jaar 5616 

T.N.Ts.B.H

Het ogenschijnlijk gebrek aan verband tussen de Hebreeuwse naam Moshe Pinchas op de steen en de burgerlijke naam Salomon wordt verklaard
(door Moshe Mossel-Jeruzalem) als volgt:-
"wat betreft de naam: zijn relevante voornaam is kennelijk Pinchas.
Pinchas gaat samen - niet altijd - met de roepnaam Zelig.
Zelig vertaalt naar Salomon, en zodanig."

op 12 Feb 1856 aangifte - in acte 53 - van het overlijden van Salomon Meijers, op 12 Feb 1856, 78 jr.oud, geb. te Baarn, echtg. van Flora Harpman, zoon van Meijer Meijers & Sara Philips. Aangevers: Philip Meijers, boekhandelaar, 37 jr, zoon en Mozes Abraham Levits, koster, 53 jr, bekende.

Geboorte:-

Hij is besneden op 24.06.1777 te Baarn door Isaac Auerbach.-zie Amersfoortse Besnijdenisregisters bij Akevoth-Isaac Auerbach-indx 98.

De geboortedatum werd aldus bepaald als zijnde 17-06-1777.

vader van Andries Meijers (159)B01-05

echtgenoot van (173)018, vader van (173)017, schoonvader van (173)126 en van (20)20
2019/11/06
bnnch