Het Stenen Archief - Only completed research

[13412]

(173)020
5
Jong, de (Rofe)
Arnold
Joseph Aharon z.v. Shlomo
Carolina Rubens
Salomon de Jong & Geertruida de Jong
09-04-1820
25 Nissan 5580
Kampen
28-01-1856
21 Shevat 5616
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
19-01-1856//22 Shevat 5616

פה נטמן

כ"ה יוסף אהרן בן כ"ה

שלמה דע יונג רופא

אשר נפטר בשם טוב ליל ב' כ"א שבט

שנת ציון לנפש לפ"ק

והמ"כ ביום ג' כ"ב בו

תנצבה

hier is geborgen

de ge'eerde heer Joseph Aharon zoon van de heer

Shlomo de Jong Rofe

die overleed in goede naam

op de vooravond van Maandag 21 Shevat

van het jaat 5716 

en de rust in ere was op Dinsdag de 22ste daarvan

T.N.Ts.B.H

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte Kampen 11-04-1820
Uur van geboorte 4 uur namiddag

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #37 Amersfoort 28-01-1856
Uur van overlijden 's avonds 11 uur


zoon van (109)066 & 039, zwager van (196)055 (zijn vrouws broer)

Op de huwelijksakte en overl.akte aangegeven als
medicinae chirurgae doctor

[Bron:-wiewaswie.nl]
Huwelijk:-
Akte Reg 2 Fol 33 16-03-1854
2017/11/01
bnnch