Het Stenen Archief - Only completed research

[13414]

(173)023
5
Schaap(Scheps)
Liepman
Eliezer z.v. Jehoeda
Louis(Levie) Benjamin Schaap & Mietje Liepman Prins
05-11-1842
3 Kislev 5603
Amersfoort
27-03-1867
21 Adar II 5627
Arnhem
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
28-03-1867//22 Adar II 5627

ציון לנפש

הלך בחור צעיר לימים

מגזע רם ישרים ותמימים

הה"כ

אליעזר בן פו"מ כ"ה יהודה שעפס

עלתה נשמתו לשמים

בליל ה' כ"א אדר שני

והמ"כ עש"ק כ"ב בו תרכ"ז לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel
hier is een jongeman gegaan, jong van dagen
van een verheven stam van oprechten en eenvoudigen
Dit is
Eliezer zoon van de parnas en leider de heer Jehoeda Scheps
zijn ziel steeg ten hemel
In de vooravond van Donderdag 21 Adar II
en de rust in ere was op de dag voor de Heilige Shabbath de
22ste daarvan 5627 
T.N.Ts.B.H
Het uur van geboorte was na uitgaan van de Shabbath op zaterdagavond, volgens de Joodse kalender dus reeds zondag, de volgende dag.

Het uur van overlijden was na zonsonderdagang op woensdagavond, volgens de Joodse kalender dus reeds donderdag, de volgende dag.
[Bron:-Family Search:-]
Geboorte:-
Akte #360 Amersfoort 07-11-1842
Uur van geboorte 11 uur 's avonds

Ovl.in Arnhem op 27 Maart 1867 Liepman Schaap, 24 jr.oud, winkelier, zoon van Louis Benjamin Schaap & Mietje Liepman Prins.
Hij was geboren in Amersfoort op 5 Nov 1842 als Lipman Schaap, zoon van Levie Benjamin Schaap & Mietje Lipman Prins

[Bron:-Family Search]
Akte #206 Arnhem 28-03-1867
Uur van overlijden 's avonds 10 uur
Op de geboorteakte Lipman, op de overl.akte Liepman.

hij is de zoon van (173)045 & (173)046
2017/11/01
bnnch