Het Stenen Archief - Only completed research

[13416]

(173)025
5
Schulman
Israel
Jisrael z.v. David
Sara de Vries(Winterswijk)
David Schulman & Ester NN
22-09-1788
20 Eloel 5548
Hildesheim
18-12-1866
11 Teveth 5627
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
20-12-1866//12 Teveth 5627

ציון לנפש

איש יקר זקן ושבע ימים

בתורת ה' היה חפצו כל הימים

זכרו הטוב לא יסוף לעולמים

ה"ה כ"ה ישראל במהור"ר דוד

שנפטר ליל י"א טבת והמ"כ י"ב בו

שנת תזכ"ר לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel

een dierbare man, oud en verzadigd van dagen

in de leer van de Eeuwige was zijn interesse al zijn dagen

zijn goede herinnering zal niet wanen tot in oneindigheid

dit is de heer Jisra'eel zoon van onze leraar de rabbijn David

die overleed op de nacht van 11 Teveth en de rust in ere was op de 12de daarvan

van het jaar 5627

T.N.Ts.B.H

 

op 19 Dec 1866 aangifte in acte 523 van het overlijden op 18 Dec 1866 van Israel Schulman, 78 jr.oud, geb. te Hildesheim, echtg. van Sara de Vries, zoon van David Schulman & Ester. Aangevers: Abraham Mozes Levits, 32 jr, bekende en Levie Mozes de Vries, koopman, 29 jr, neef.

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden half negen 's avondshij was de echtgenoot van (173)014, en vader van (159)B07-09

het huwelijk vond plaats op 29 Jan 1823 in Amersfoort: Israel David Schulman, geb. 22 Sep 1789 in Hildesheim, zoon van David Levie Schulman & Ester Joseph, beiden ovl, en Saartje de Vries, geb. in Amersfoort op 24 Dec 1793, dochter van Levie Mozes de Vries & Klaartje Abraham Cohen.

2017/11/01
bnnch