Het Stenen Archief - Only completed research

[13417]

(173)026
5
Kaufmann
Sara
Sara d.v. Jehoeda
Visser
Levie Ephraim Visser
Josef Kaufmann & Josephina Loewendahl
13-12-1810
16 Kislev 5571
Garzweiler bij Dusseldorf
22-08-1876
2 Eloel 5636
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
24-08-1876//4 Eloel 5636
Sara Visser-Kaufmann
Geb.10 Dec.5571
Overl.22 Aug 5636

כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון

ציון לנפש

א"ח מרת שרה בת כ"ה יהודה

קויפמאן

אשת כ"ה יהודה המכונה ליב

פיססער

ושם אמה שפרינץ

הלכה לעולמה יום ג' ב' אלול

והמ"כ יום ה' תרל"ו לפ"ק

haar handpalm spreidde zij uit naar de arme en haar handen zond zij naar de behoeftige

vermelding van een ziel

een voorname vrouw mevr. Sara dochter van de heer Jehoeda

Koifman

echtgenote van de heer Jehoeda genaamd Leib

Visser

En haar moeders naam was Sprints

zij ging naar haar Eeuwige Wereld op Dinsdag 2 Eloel

en de rust in ere was op Donderdag  5636 

T.N.Ts.B.H.

 

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #236 Amersfoort-23-08-1876
Uur van overlijden middags 2 uur

Bron voor de geboortedatum:-
de vertaalde huw.acte en de evenzo vertaalde bijlagen 
echtgenote van (173)015, moeder van (173)029 & 086. 

[Bron:-wiewaswie.nl]
Huwelijk:-
Akte #41 Amersfoort 05-05-1841

Zij was de grootmoeder van Herman Lodewijk Alexander Visser, filosoof, wetenschapsman en jurist, die in 1942 te Voorst zelfmoord pleegde.

Deze is beschreven in de rubriek "Het Drieluik" van Akevoth-subsectie Famous Persons.
2017/11/02
bnnch