Het Stenen Archief - Only completed research

[13420]

(173)029
5
Visser
Herman Lodewijk
Zwi Hirsch z.v. Jehoeda Leib & Sara
Charlotte Visser
Levie Ephraim Visser & Sara Kaufmann
14-09-1846
24 Eloel 5606
Amersfoort
02-04-1872
23 Adar II 5632
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
04-04-1872//25 Adar II 5632
HERMAN LODEWIJK VISSER
Geb.14 Septr 5606
Overl.2 April 5632

כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו

פ"ט

חתן בן שנתו

שיצא מחפתו

עודנו באבו נפטר

האיש הטוב והישר

ה"ה כ' צבי המכונה הירש

פיססער

ושם אמו שרה

הלך לעולמו ביום ג' כ"ג אדר שני

והמ"כ ביום כ"ה בו

שנת ברכתי אתו לפ"ק

תנצבה

een ieder die de geest der mensen goed aandoet, [ook] de geest Gods is tevreden van hem

hier is geborgen

een bruidegom in zijn eerste jaar

die net van onder zijn huwelijksbaldakijn stapte

nog in zijn opbloei overleed hij

de goede en oprechte man

dit is Zwi genaamd Hirsch

zoon van Jehoeda genaamd Leib

Visser

en zijn moeders naam was Sara

ging naar zijn Eeuwige Wereld op Dinsdag 23 Adar II

en de rust in ere was op de 25ste daarvan

van het jaar 'ik heb hem gezegend' (5632) 

T.N.Ts.B.H.

De bovenspreuk:-Spreuken der Vaderen (Pirke Avoth) 3:10

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte #266 Amersfoort 15-09-1846

Uur van geboorte:-'s avonds 10 uur.

De Hebr. datum is daarom vlg. dit uur die van de volgende dag:-

24 Eloel 5606

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #125 03-04-1872

Uur van overlijden 9 uur 's ochtends

zoon van (173)015 & (173)026, broer van (173)086, neef van (173)039

zijn huwelijk was in Amsterdam op 28 Jun 1871: Herman Lodewijk Visser, 24 jr.oud, uit Amersfoort, zoon van Levie Ephraim Visser & Sara Kaufmann, en Charlotte Visser, uit Amersfoort, 23 jr.oud, dochter van Eleazar Ephraim Visser & Mietje de Jonge.

Hij was de vader van Herman Lodewijk Alexander Visser,
die in Voorst zelfmoord pleegde.

Zie het Drieluik-famous persons.Deze zoon werd geboren 22 dagen nadat zijn vader overleed.
2017/11/02
bnnch