Het Stenen Archief - Only completed research

[13421]

(173)030
5
Hoek
Gesina(Gezina)
Sara Zisi d.v.Jechezkel
van Vollenhoven
Jonas van Vollenhoven
Ezechiel Jacob Hoek & Theodora Mozes Fuldauer
12-08-1844
27 Av 5604
Goor
14-12-1871
2 Teveth 5632
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
15-12-1871//3 Teveth 5632

פה

נחצב קבר ללינת

אשה חשובה וחסודה

מ' שרה זיסי ב"כ יחזקאל הוק

אשת כ' יואל פפאללענהאון

הלכה לעולמה יום ה' ז' חנוכה

והמ"כ למחרתו עש"ק תרל"ב לפ"ק

תנצבה

 

hier

is het graf gegraven voor het overnachten

van een voorname en vrome vrouw

mevr. Sara Zisi dochter van Jechezkel

echtgenote van Joel Vollenhoven

zij ging naar haar Eeuwige Wereld op Donderdag de 7de dag Chanoeka

en de rust in ere was de volgende dag de dag voor de Heilige Shabbath

5632 

T.N.Ts.B.H

op 14 Dec 1871 overleed in Amersfoort - Gesina Hoek, uit Goor, 27 jr.oud, dochter van Ezechiel Hoek & Theodora Fuldauer, echtg. van Jonas v. Vollenhoven. Op dezelfde dag werd dochtertje Sara Gesina v.Vollenhoven geboren, die stand hield tot 20 Dec 1871 en toen overleed.

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte #34 Goor -14-08-1844

Uur van geboorte 1 uur namiddag

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #533-Amersfoort-15-12-1871

uur van overlijden 3 uur namiddag


het huwelijk vond plaats in Goor op 8 Mei 1871: Jonas v.Vollenhoven, 22 yrs.old, uit Stompwijk, winkelier, zoon van Salomon v.Vollenhoven & Mietje de Jong, en Gesina Hoek, uit Goor, 26, dochter van Ezechiel Jacob Hoek & Theodora Mozes Fuldauer.

Jonas v.Vollenhoven hertrouwt op 17 Maart 1873, 24 jr.oud in Veenendaal met Roosje v.Creveld, uit Veenendaal, 26 jr.oud, dochter van Eleazar v.Creveld & Maartje Hamburg.
2017/11/02
bnnch