Het Stenen Archief - Only completed research

[13428]

(173)037
4
Cohen
Mozes Salomon
Moshe z.v. Pinchas Cohen
Salomon Abraham Cohen & Rebekka Mozes de Zoete
1788
Amersfoort
15-11-1853
14 Cheshvan 5614
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
17-11-1853//16 Cheshvan 5614

ציון לנפש

איש תם דרך והלך לביה"כ

שחרית וערבית כ' משה ב"כ

פנחס הכהן שנפטר בש"ט

ביום ג' י"ד חשון

והמ"כ ביום ה' תרי"ד לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel

een man eenvoudig van pad die naar sjoel ging

voor het ochtend- en avondgebed Moshe zoon van

Pinchas de Cohen die overleed in goede naam

op Dinsdag 14 Cheshvan

en de rust in ere was op Donderdag 5614 

T.N.Ts.B.H

aangifte van overlijden in Amersfoort op 15 Nov 1853 in acte 293: overleden op 15 Nov 1853 Mozes Salomon Cohen, 65 jr.oud, ongehuwd, zoon van Salomon Abraham Cohen & Rebekka Mozes de Zoete. Aangevers: Mozes Abraham Levits, koster, 51 jr. en Abraham Levie de Vries, koopman, 51 jr.

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 10 uur 's ochtends

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.

Geboorteplaats vlg. overl.akte.


Rebecca de Zoete, zijn moeder, overlijdt in Utrecht op 28 Sep 1840, 90 jr.oud, echtg. van Salomon Abraham Cohen, dochter van Mozes & Hanna. 
2017/11/02
bnnch