Het Stenen Archief - Only completed research

[13429]

(173)038
3
Vries, de (Winterswijk)
Levie Mozes
Clara Abraham Cohen
1764
04-11-1851
10 Cheshvan 5612
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
05-11-1851//11 Cheshvan 5612

ציון לנפש

איש זקן ושבע ימים

הלך כל ימיו בדרך תמים

כ' יהודה ליב

ווינטרשוויג

נפטר ליל ג' יוד חשון

והמ"כ יום ה' י"א בו

תרי"ב לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel

een oud man, verzadigd van dagen

beging al zijn levensdagen de eenvoudige weg

Jehoeda Leib

Winterswijk

overleden de nacht van Dinsdag 10 Cheshvan

en de rust in ere was op Donderdag de 11de daarvan

5612 

T.N.Ts.B.H

aangifte van overlijden in Amersfoort op 5 Nov 1851: overleden op 4 Nov 1851 Levie Mozes de Vries, 87 jr.oud, wedn. van Clara Abraham Cohen, verdere renseignements niet bekend. Aangevers: Mozes Abraham Levits, koster, 49 en Joseph Abraham Klein, seller of lottery, 51, acquaintances

[Bron:-Family Search]

Akte nr. #235


echtgenoot van (173)041 en vader van (173)013 & 014
2020/08/05
nahum_a