Het Stenen Archief - Only completed research

[13431]

(173)040
4
Polak
Salomon Mozes
Shalom z.v. Moshe
1)-Hester Emanuel-2)-Jannetje van Minden
Mozes Polak
1764
Zwolle
30-09-1830
13 Tishre 5591
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
01-10-1830//14 Tishre 5591

----------

נפלה עטרת ראשנו

על אלה אני בוכיה

עיני עיני יורדה מים

האי שופרא דבלוי בארעא

כל ימיו היה עסוק בתורה

ובגמילות חסדים

מוהר"ר שלום בג"ה

משה פאלק

שהלך לעולמו יום ה' י"ג תשרי

ונקבר יום ו' עש"ק ערב סכות

תנצבה

שנת הפטירה לא מוזכרת

האימרה הארמית לקוחה מהגמרא

על האי שופרא דבלי בארעא קא בכינא

דהיינו: על איש טוב זה אשר נרקב באדמה אנחנו בוכים

De kroon is van ons hoofd gevallen
Over dezen huil ik
Min oog, mijn oog spilt water
Over deze goede persoon die rot in de aarde
Al zijn dagen was hij bezig met de Leer
En met liefdadigheid
Onze leraar de rabbijn Shalom zoon
Van de heer Moshe Polak
Die naar zijn Eeuwige Wereld ging op Donderdag 13 Tishrie
En werd begraven op Vrijdag de dag voor de Heilige Shabbath,
De dag voor het Loofhuttenfeest
T.N.Ts.B.

Het jaar van overlijden is niet aangegeven op de grafsteen
op 30 Sep 1830 overlijdt in Amersfoort Salomon Mozes Polak, 66 jr.oud, echtg.van Jannetje v.Minnen, zoon van Mozes Polak.

[Bron:-Family Search]
Akte #234 Amersfoort
uur van overlijden vijf uur 's morgens

Jaar van geboorte vlg. leeftijd bij overlijden.


Zijn huwelijk was op 23 Juni 1800 in Amersfoort: Salomon Mozes Polak en Jannetje v.Minden (geboden op 6, 13 & 20 Jun 1800)

Hij was eerder gehuwd geweest met Hester Emanuel op 20 Maart 1789; Jannetje Jacob v.Minder was eerder gehuwd geweest met Salomon Abraham Fles, uit Risen op 24 Nov 1797 in Amersfoort, en op 12 Nov 1797 in Veenendaal, waar hij resideerde.
Jannetje v.Minden, geb. te Amersfoort op 9 Jul 1774, overleed te Veenendaal op 22 Apr 1857, 82 jr.oud, dochter van Jacob v.Minden & Matje Vles, echtg. van Salomon Mozes Polak.

kinderen:
- Theodora/Doortje Polak, geb. 1801, ovl. te Amersfoort op 27 Maart 1843, 41 jr.oud; huwde te Amersfoort op 17 Jun 1840, 39 jr.oud met Mozes Klein, uit Amersfoort, 37 jr.oud, zoon van Abraham Klein & Maria Cohen.
- Mozes Polak, geb. 3 Feb 1803, zoon van Salomon Polak
- Jutje Polak, geb. te Amersfoort in 1804; huwt 1) op 18 Sep 1833 te Amsterdam, 29 jr.oud met Mathijs Simon Stijer, uit Amsterdam, 42 jr.oud, vleesverkoper, zoon van Simon Salomn Stijer & Vrouwtje Mathijs; huwt 2) op 10 Mei 1843 te Amsterdam, 39 jr.oud, wed. Mathijs Simon Stijer, met David Abraham Hes, uit Tiel, 45 jr.oud, wedn. Hester v.Dijk, zoon van Abraham Jacob Hes & Sara Meijer.
- Saartje Polak, geb. 1805, overleed te Veenendaal op 27 Mei 1864, 58 jr.oud, echtg. van Hijman Abraham v.Embden.
- Mozes Polak, geb. 13 Dec 1807, zoon van Salomon Polak
- Juda Polak, geb. 10 Mei 1810, zoon van Salomon Polak; ovl. te Amersfoort op 20 Nov 1874, 64 jr.oud, zoon van Salomon Polak, ongehuwd.
2019/11/09
bnnch