Het Stenen Archief - Only completed research

[13435]

(173)044
5
Schaap
Cresia
Kres d.v. Joseph
Hijmans
Salomon Hijmans
Joseph Schaap & Lea Hijmans
25-10-1797
5 Cheshvan 5558
Amersfoort
05-05-1884
10 Iyar 5644
Arnhem
Amersfoort (Bloemendalsestraat)

פ"ט

אח"מ קרעס

בת כ"ה יוסף

אלמנת כ' אביעזרי

המכונה זעליג היימאנס

ושם אמה לאה

נפטרה ביום ב' יוד אייר

תרמ"ד לפ"ק

תנצבה

 

 

hier is geborgen

een voorname vrouw mevr. Kres

dochter van de heer Joseph

weduwe van Avi'ezri

genaamd Zelig Hijmans

en haar moeders naam was Lea

overleden op Maandag 10 Iyar

5644 

T.N.Ts.B.H

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Huw.Bijl. Huw.Akte #36 Amersfoort-28-04-1834

(Extract uit het kopietranslaat Register van de geboorte bij de Isr.Gemeente Amersfoort)


[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #337 Arnhem -06-05-1884

Uur van overlijden 's ochtends 10 uur

dochter van (173)072, zuster van (173)050

haar huwelijk is op 28 Apr 1834 in Amersfoort (Akte #36) : Cresia Schaap, uit Amersfoort, 36 jr, dochter van Joseph Levie Schaap & Lea Raphael Hijmans, en Salomon Hijmans, uit Culemborg, 46 jr, zoon van Hijman Salomon Hijmans & Driesje Hijmans.


2017/11/02
bnnch