Het Stenen Archief - Only completed research

[13436]

(173)045
5
Schaap(Scheps)
Levie Benjamin
Jehoeda Leib z.v. Benjamin
Mietje Liepman Prins
Benjamin Schaap & Rebecca Raphael Hijmans
20-05-1802
18 Iyar 5562
Amersfoort
21-10-1884
2 Cheshvan 5645
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)

ציון לנפש

ישר בנדיבים והלך תמים

היו מעשיו טובים ושלמים

והשכים והעריב לתורה ולתפלה

דרכיו נודע לשם ולתהלה

הצדק בסתר בחר לו נחלה

כ"ה יהודה המכונה ליב

בן כ"ה בנימן שעפס ז"ל

ושם אמו רבקה

נפטר ביום ג' ב' מרחשון

תרמ"ה לפ"ק

תנצבה

חמש השורות הראשונות יוצרות באותיותיהן הראשונות את השם יהודה

vermelding van een ziel

oprecht onder de vrijgevenden en ingetogen gaande

zijn daden waren goed en volmaakt

stond vroeg op en kwam laat 's avonds voor tora en gebed

zijn wegen waren bekend met naam en lof

de verborgen rechtvaardigheid koos hem een erfdeel

de heer Jehoeda genaamd Leib

zoon van de heer Benjamin Scheps z"l

en zijn moeders naam was Rivka

overleed op Dinsdag 2 Marcheshvan

5645 

T.N.Ts.B.H.

de eerste vijf regels vormen een acrostichon van zijn naam Jehoeda

op 21 Oct 1884 ovl. Levie Benjamin Schaap, geb. Amersfoort, 82 jr.oud, zoon van Benjamin Levie & Rebecca Hijmans, echtg. Mietje Liepman Prins.

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #258 Amersfoort 21-10-1884

uur van overlijden 's morgens half zes.

Hij was geboren op 20 Mei 1802.

[Bron:-Family Search]

Huw.Bijl.Huw.Akte #86 Arnhem 27-08-1838

(Extract uit het register van besnedenen in Amersfoort-get. 03-07-1838)


hij is de echtgenoot van (173)046, de zoon van (173)055, en de broer van (173)047, (173)076 & (176)084.Hij is de vader van (173)023

Zijn huwelijk was in Arnhem op 27 Aug 1838: Levie Schaap, 36 jr, zoon van Benjamin Schaap & Rebecca Raphael Hijmans en Mietje Prins, 31 jr, dochter van Liepman Isaac Prins & Diena Hijmans.

[Bron:-wiewaswie.nl]

Akte nr.#86 Arnhem


kinderen:

- Dina Schaap, geb. 15 Jul 1839, huwt op 27 Juni 1866, 27 jr.oud met Joseph Salomon Kool, uit Amsterdam, 40 jr, zoon van Salomon Levi Kool & Naatje Jacob Bon

- Jeanette Schaap, geb. 3 Apr 1841, ovl. Gouda 22 Aug 1930, 89 jr.oud, huwt 1) op 21 Maart 1871, 27 jr.oud met Samuel v.Messel, uit Leeuwarden, 34 jr, zoon van Jacob Samuel v.Messel & Roosje Isaac Jacobs; huwt 2) op 10 Feb 1876, 34 jr.oud met Simon Meijer, uit Oudewater, 26 jr, zoon van Jacob Meijer & Hendrina Elkus.

- Lipman Schaap (173)023, geb. 5 Nov 1842

- Benjamin Levie Schaap, geb. 6 Apr 1844, huwt op 10 Juni 1885 in Amersfoort, 41 jr.oud met Sara Zeckendorf, uit Amsterdam, 43, dochter van Mozes Wolf Zeckendorf & Reeltje Oere v.Rees.

- Hijman Schaap, geb. 17 Feb 1846, huwt op 3 Juni 1885 in Amersfoort, 39 jr.oud met Betje v.Holland, uit de Wijk, 47 jr, dochter van Beerend Nathan v.Holland & Mientje de Hes.

- Mozes Levie Schaap, geb. 16 Mei 1847, huwt op 15 Aug 1878 in Arnhem, 31 jr.oud met Hanna Prins, 27 jr, dochter van Jacob Liepman Prins & Esther Miriam Franklin.

- Joseph Levie Schaap, geb. 23 Sep 1848, huwt op 3 Jul 1882 in Arnhem, 33 jr.oud met Sipora Prins, 33 jr, dochter van Jacob Liepman Prins & Esther Miriam Franklin.

- Philip Levie Schaap, geb. 5 Sep 1850, sterft op 24 Sep 1864, 14 jr.oud.

 

2017/11/02
bnnch