Het Stenen Archief - Only completed research

[13437]

(173)046
4
Prins
Mietje Liepman
Merele d.v. Abraham Eliezer
Schaap(Scheps)
Levie Benjamin Schaap(Scheps)
Liepman Isaac Prins & Diena Hijmans
23-09-1806(zie opm.)
Arnhem
05-03-1890
14 Adar 5650
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)

ציון לנפש

אשה צנועה וחסודה

מ' מערלא בת כ"ה אברהם

אליעזר אלמנת כ"ה יהודה

המכונה ליב שעפס

ושם אמה דינה

'שנפטרה אור ליום ה

י"ד לחדש אדר תר"ן לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel

een ingetogen en vrome vrouw

mevr. Merele dochter van de heer Abraham

Eliezer weduwe van de heer Jehoeda

genaamd Leib Scheps

en haar moeders naam was Dina

die overleed op de vooravond van Donderdag

14de van de maand Adar 5550 

T.N.Ts.B.H

Mietje Liepman Prins overleed in Amersfoort op 5 Maart 1890, geb. te Arnhem, 83 jr.oud, dochter van Lipman Prins & Dina Hijmans, echtg. van Levi Benjamin Schaap

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #101 Amersfoort 06-03-1890

Uur van overlijden half twaalf woensdagavond

Geboortedatum:-

Akte van bekendheid bij huw.akte #86 Arnhem 27-08-1838.

De eerste drie getuigen konden niet meer bepalen dan dat zij in het najaar van 1806 is geboren,  echter dat de 23e september altijd als haar geboortedag werd gevierd.

Vlg. deze bron is deze datum als haar geboortedatum in de personalia ingevoerd, echter vanwege de onzekerheid is hieraan geen Hebreeuwse geboortedatum toegevoerd.


zij was de echtgenote van (173)045 en de moeder van (173)023

[Bron:-wiewaswie.nl]
Huwelijk:-
Akte #86 Arnhem 27-08-1838
2017/11/02
bnnch