Het Stenen Archief - Only completed research

[13438]

(173)047
5
Schaap(Scheps)
Raphael Benjamin
Refael z.v. Benjamin
Benjamin Levie Schaap & Rebecca Hijmans
06-01-1804
22 Tevet 5564
Amersfoort
01-01-1885
14 Teveth 5645
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
04-01-1885//17 Teveth 5645

ציון לנפש

כ' רפאל בן כ"ה בנימן

שעפס

ושם אמו רבקה

הלך לעולמו יום ה' י"ד טבת

והובל לקבר יום א' י"ז בו

תרמ"ה לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel

Refael zoon van de heer Benjamin

Scheps

en zijn moeders naam was Rivka

hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op Donderdag 14 Teveth

en werd ten grave gedragen op Zondag de 17de daarvan

5645 

T.N.Ts.B.H

op 1 Jan 1885 overleed in Amersfoort Raphael Schaap, 81 jr.oud, zoon van Benjamin Levie Schaap & Rebecca Hijmans.

[Bron:-Family Search]

Akte #3 Amersfoort 02-01-1885

uur van overlijden half elf 's ochtends.

hij was geboren op 6 Jan 1804, als zoon van Benjamin Levie Schaap

[Bron:-Akevoth-Amersfoort-circumcision register of Avraham Jacob van Gelder-ind.nr #62]

hij was de zoon van (173)055, en de broer van (173)045, (173)076 & (173)084

2017/11/02
bnnch