Het Stenen Archief - Only completed research

[13439]

(173)048
4
Abrahamson
Meijer Salomon
Me'ir z.v.Pinchas ha-Cohen
1) Johanna Wolff- 2) Duifken Levij
Salomon Abrahamson & Belia Cohen
1796
Amersfoort
04-10-1879
17 Tishri 5640
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
06-10-1879//19 Tishr 5640

פ"נ

כ' מאיר בן כ' פינחס הכהן ושם אמו בילה

מהיר היה במלאכתו במצות אל

אות ברית שם בבשר עם ישראל

ישר מדותיו שם לו שם בשערים

רצון קונו עשה הלך בדרכי ישרים

ברוח נדיבה פרש כפיו לרשים ודלים

נפשו אותה לתמוך אביונים אמללים

פקד וצוה בל יסוף זכרו לעולם

יתן מהונו לישיש יתומות ויתומים

נדב מכספו לקדושים אשר בארץ המה

חנן בית מפלט חולים בעיר שלם הרמה

סוף דבר הכל נשמע ירא אלהים היה

כהן היה מזרע אהרן בחר לו יה

הלך לעולמו יום ש"ק א' חוה"מ סכות

והמ"כ יום ב' תר"מ לפ"ק

ת נ צ ב ה

שורות הטקסט יוצרות באותיותיהן הראשונות את שמו

מאיר בן פינחס

hier rust

Me'ir zoon van Pinchas de Cohen en zijn moeders naam was Beile

hij was vlug in zijn werk aan de geboden Gods

een teken van verbond plaatste hij in het vlees van het volk Israel

de oprechtheid van zijn eigenschappen maakte hem een naam in de poorten

de wil van zijn schepper deed hij, hij beging het rechte pad

in vrijgevige geest spreidde hij zijn handpalmen naar verarmden en berooiden

zijn ziel wilde miezerige behoeftigen steunen

hij beveelde en gebood dat zijn herinnering nooit zal verdwijnen

hij gaf van zijn bezit aan de oudere, weesmeisjes en weesjongens

hij was vrijgeving met zijn geld aan de heiligen die in het land zijn

hij begunstigde een ontvanghuis voor zieken in de volmaakte stad in de hoogte

in het eind alles werd vernomen, een vrezer Gods was hij

hij was een priester van het zaad van Aharon die God zich verkoos

ging naar zijn Eeuwige Wereld op de dag van de Heilige Shabbath de 1ste dag van de middendagen van Soekoth

en de rust in ere was op Maandag 5640 

T.N.Ts.B.H

 

op 4 Oct 1879 overlijdt Meijer Salomon Abrahamson, 83 jr.oud, koopman, wedn. laatst van Duifken Levij, vroeger van Johanna Wolff, zoon van Salomon Abrahamson & Belia Cohen; aangifte op 6 Oct 1879; aangevers: Marcus Abraham Klein, koopman, 30 en Salomon Hilversum, koopman, 29, bekenden.

[Bron:-Family Search]

Akte #238 -Amersfoort-06-10-1879

Uur van overlijden 2 uur namiddag

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden. 

zoon van (173)056 & (173)068, broer van (173)049

[Bron:-wiewaswie.nl]
Eerste huwelijk:-
Akte #4 Elburg 10-09-1832
2017/11/02
bnnch