Het Stenen Archief - Only completed research

[13447]

(173)056
4
Abrahamson
Salomon
Pinchas z.v. Ephraim ha-Cohen
Belitje Cohen
Ephraim Abrahamson & Judik NN
1757
04-02-1847
18 Shevat 5607
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
05-02-1847//19 Shevat 5607
טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו
פעולת אדם על האדמה
נבט כאשר ישוב שמה
חמס ומרמה דחק מאהלו
סבבי הסופדים בשוק מהללו
בינו שנות אורך חיים
נחלת שדי לזרע אפרים
החנם היתה כפתו רעננה
כביר מתשעים שנה
המות כי הפריד הגויה
נפש שבה אל בית אביה
פו"מ כ"ה פנחס בן כ"ה אפרים הכהן
הלך לעולמו ביום ה' י"ח שבט
ונקבר בי"ט בו
תר"ז לפ"ק
תנצבה
שורות הטקסט יוצרות באותיותיהן התחיליות, ועם השם אפרים את השם: פנחס בן אפרים הכהן
כמו כן הטקסט הוא בחרוזים
לשון המצבה טעון שיפור
השורה 'החנם היתה כפתו רעננה' היא פראפראזה על איוב ט"ו, ל"ב
een [goede] naam is beter dan goede olie, en de dag des doods dan de dag van geboorte
de handelingen van een mens op aarde
ontspruit[en] wanneer hij daar naar terugkeert
geweld en bedrog verwijderde hij uit zijn tent
de kringen van aansprekers op de markt lov[en] hem
beschouw de jaren van zijn leeflengte
het erfdeel  van de Allerhoogste voor het zaad van Ephraim
was zijn kruin voor niets alert
en een kracht meer dan negentig jaar?
de dood die het lijk scheidde
[van] de ziel die [echter] terugkeerde naar het vaderlijk huis
parnas en leider de rabbijn Pinchas zoon van de rabbijn Ephraim de Cohen
ging naar zijn Eeuwige Wereld op Donderdag 18 Shevat
en werd begraven op de 19de daarvan
5607
T.N.Ts.B.H.De eerste letters van de tekstregels geven de naam Pinchas zoon van [   ] ha-Cohen, waarbij de vaders naam ontbreekt.
Deze- Efraim- staat volluit  in de regel die begint met de letter noen(N)
en zo wordt de volle patronimische naam gevormd
Pinchas ben Efraim ha-Cohen.

De tekst is op rijm.

Uit taalkundig oogpunt is de tekst niet volmaakt.

De bovenspreuk is Prediker 7:1

aangifte in acte 48 op 4 Feb 1847 van het overlijden van Salomon Abrahamson, uit Amersfoort, 90 jr.oud, zoon van Ephraim Abrahamson & Judik, echtg. van Belia Salomon Cohen

Geboortejaar vlg.leeftijd bij overlijden.

Over de varianten in de familienaam -zie (173)088


hij was de echtgenoot van (173)068, broer van (173)088, en de vader van (173)048 en (173)049, en ook van Matje Salomon Abrahamson, die op 14 Nov 1819 in Muiden huwde, 29 jr.oud met Levie Mozes v.Gelder, uit Muiden, 23 jr, zoon van Mozes Abraham v.Gelder & Engeltje Franken.
2017/11/04
bnnch